Crna Gora i Portugal posvećeni snaženju odnosa

Autor:

CG i Portugal njeguju prijateljske odnose, te današnji razgovori predstavljaju potvrdu nastojanja da dvije države unaprijede saradnju, kazao je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović na sastanku sa Augustom Santosom Silveom

Crna Gora i Portugal posvećeni snaženju odnosa Foto: MONDO/Gordana Bojanić

“Crna Gora i Portugal njeguju prijateljske i savezničke odnose i današnji razgovori predstavljaju potvrdu nastojanja da intenziviramo politički dijalog na najvišem nivou i dodatno osnažimo našu međudržavnu saradnju”, kazao je Darmanović

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da se Darmanović zahvalio na čvrstoj portugalskoj podršci ostvarivanju strateških vanjskopolitičkih prioriteta Crne Gore.

Navodi se da je u vezi sa tim posebno je naglasio važnost ekspertske i tehničke pomoći Portugala u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU), u prvom redu kroz realizaciju projekata u okviru Taiex instrumenta.

"Naše decidno opredjeljenje u pravcu integracije u porodicu najrazvijenijih evropskih demokratija od ključne je važnosti za efikasno ispunjavanje obaveza iz pregovaračke agende i unutrašnje reformske aktivnosti, koje daju rezultate u formi definisanja funkcionalnog pravnog poretka i izraženog ekonomskog napretka”, kazao je Darmanović.

Santos Silva je istakao da proces evropske integracije i članstvo u EU doprinosi političkoj stabilnosti i socio-ekonomskom progresu, naglasivši da Portugal podržava nastavak proširenja, uz kontinuirano usvajanje standarda i pravno-normativne regulative od strane država kandidata.

Dodao je da se proces proširenja i unutrašnje reforme EU može sprovoditi paralelno, te, u tom kontekstu, ukazao na važnost intenziviranja pregovaračkog procesa Crne Gore i napretka u procesu pristupanja Uniji.

Šefovi diplomatija dviju država su se saglasili da je u narednom periodu potrebno posebnu pažnju usmjeriti na razmatranje modela razvoja privredne saradnje.

Oni su ukazali da postoji prostor za dodatno proširivanje saradnje između dva ministarstva vanjskih poslova kroz organizovanje bilateralnih političkih konsutacija, kao i sveukupnih crnogorsko-portugalskih veza, naročito u oblastima nauke, obrazovanja i kulture.

Sve vijesti