Visoko obrazovanje vidno unaprijeđeno

Autor:

Projekat „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost“ (HERIC) koji su realizovali ministarstva prosvjete i nauke unaprijedio je visoko obrazovanje u CG, poručli su resorni ministri Damir Šehović i Sanja Damjanović

0
A- A A+
Damir Šehović Foto: Ministarstvo prosvjete

  Šehović je na predstavljanu rezulteta HERIC projekta kazao da su razmjena iskustva mladih i predavača, kao i razmjene raličitih praksi u visokom obrazovanju među državama i organzacijama, srž stvaranja mislećih mladih i budućih akademaca.

„Jedan od takvih projekata, koji je rađen sa Svjetskom bankom, jeste HERIC, na koga su bile naslonjene reforme u crnogorskom visokom obrazovanju i projekat je bio usmjeren na obezbjeđenje kvaliteta, razvoj kadrova i uspostavljanje okruženja za istraživanja“, rekao je Šehović.

On je istakao da je HERIC projekat čija je vrijednost 12 miliona eura na direktan način doprinio ostvarenju misije Ministarstva prosvjete usmjerene na jačanje crnogorske ekonomije kroz razvoj ljudskog kapitala i društva zasnovanog na znanju.

„Projekat je u velikoj mjeri doprinio reformisanju visokoobrazovnog sistema i dao smjernice za dalji razvoj u ovoj oblasti.“, istakao je Šehović.

Prema njegovim riječima, dio realizovanih aktivnosti može poslužiti kao primjer državama iz regiona, ali i šire.

„Najbolji primjer za to je Zakon o akademskom integritetu koji je usvojen ove godine, za koji je inicijativa došla upravo iz HERIC projekta i analizu o plagijarzmu. Donošenjem ovog zakona, pokazali smo naše opredjeljenje za očuvanje akademske časti“, dodao je Šehović.

Kroz ovaj projekat, objasnio je Šehović četiri fakulteta su prilagođena osobama sa invaliditetom i dodao da se radilo na stvaranju boljeg ambijenta za studente koji dolaze iz inostranstva.

„Rezimirajući rad i rezultate ostvarene u proteklih sedam godina, možemo reći da naše iskustvo sa HERIC projekta i naša saradnja sa Svjetskom bankom, zaista mogu biti dobar model za dalji unapređenje ostalih sektora u Crnoj Gori“, zaključio je Šehović.

Damjanović je rekla da je prije početka projekta ulaganje u nauku i istraživanja bilo manje u odnosu na danas.

Glavni element reforme, navela je Damjanović je ciljno finansiranje krupnih projekata uz učešće privrednog i akademskog sektora i podsticanje komercijalnih aspekata kako bi se obezbjedila njihova održivost.

„Danas se HERIC projekat formalno završava, ali se ustvari nastavlja jer svi ovi projekti prerastaju u održive, a svi novi instrumenti finasiranja nauke i inovacije se oslanjaju na temeljima koji su izgradjeni ovim projektom“, istakla je Damjanović.

Prema njenim riječima, kroz projekat su uradjene i druge studije i analize, od kojih se ističe prva faza u procesu izrade Strategije pametne specijalazacije „Mapiranje ekonomskog, istraživačkog i inovativnog potencijala u Crnoj Gori.

„Ova strategija je usvojena na sjednici Vlade“, dodala je Damjanović.

One je istakla da su kapaciteti Ministarstva nauke osnaženi upravljanjem projektom kao i saradnjom sa timom Svjeteske banke.

„U cilju jačanja i kreiranja efikasnog inovativnog ekosistema u Crnoj Gori, podrška Svjetske banke je značajna“, kazala je Damjanović.

Šef kancelarije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Emanuel Salinas kazao je da je za državu značajno kontinuirano poboljšanje obrazovanja, kao i inovacije u privatnom sektoru kroz usvajanje novih tehologija.

„Ovaj svijet se mijenja brzo i kreiranje radnih mjesta za buduće generacije trpi velike transformacije“, rekao Salinas.

Mnogi poslovi,kazao je Salinas mogu biti izgubljeni, ali tehnologije mogu da pruže nove mogućnosti za nove poslove u aktivnostima i sektorima koji nijesu postojali ranije.

Direktor HERIC projekta Darko Petrušić rekao je da će kroz pametnu specijalizaciju pokušati da napreve par platformi kao što je HERIC i poručio da će nastaviti sa razvojem Crne Gore koja je zasnovana na znanju.

„Ovaj projekat nam je omugućio da pokaže koliki su naši potencijali, kako bi smo kroz realizaciju pomogli svim našim naučnicima i istraživačima da pokažu šta znaju", ocijenio Petrušić.

Prema njegovim riječima ono što je važno je da su nauka i obvrazovanje međusobno povezani i da treba da predstavljaju osnovni stub razvoja ekonomije na znanje.

„Završavnjem ovog projekta počinje nova era u kojoj ćemo se više fokusirati na visoko obrazovanje, na istraživanje i inovacije“, poručio je Petrušić.

Tagovi:
Sve vijesti