MJU ne vrši pritisak da se održi sjednica SO Kotor

Autor:

Ministarstvo javne uprave (MJU) negiralo je navode predsjednice Skupštine Opštine (SO) Kotor Dragice Perović da taj resor vrši pritisak da se održi sjednica lokalnog parlamenta.

MJU ne vrši pritisak da se održi sjednica SO Kotor Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević Kotor - grad koji inspiriše

Iz MJU su saopštili da je Poslovnikom SO Kotor propisano da predsjednik Skupštine može prekinuti sjednicu kada ocijeni da su povodom određenog pitanja koje je na dnevnom redu neophodne konsultacije i pribavaljanje potrebnog mišljenja i u drugim slučajevima, ako to Skupština odluči.

„Perović je 24. aprila prekinula sjednicu sa obrazloženjem da je, povodom podnijetog predloga trećine odbornika za dopunu dnevnog reda, potrebno pribaviti mišljenje, a da pri tome Skupština nije ni utvrdila dnevni red, niti odlučivala da li je potrebno izvršiti konsultacije i pribaviti mišljenja o tom pitanju, što je urađeno suprotno Poslovniku“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da SO Kotor već duže od šest mjeseci ne ostvaruje svoje nadležnosti, odnosno da je prošle godine održala i završila samo jednu sjednicu koja je počela sa radom 19. februara i nakon više prekida završena 20. marta.

„Druga sjednica koja je započeta 15. maja prošle godine ni do danas nije završena, a pojedine sjednice iako su sazivane nije su ni započinjane zbog nedostatka kvoruma“, ukazali su iz Ministastva.

Kako su istakli, SO Kotor nije donijela budžet opštine za ovu godinu, iako je bila obavezna da to učini najkasnije u prva tri mjeseca fiskalne godine.

Iz MJU su rekli da je, u cilju rešavanja situacije u Kotoru, izazvane isključivo lošim upravljenjem lokalne vlasti, Vlada, na njihov predlog, 30. maja donijela Odluku o upozorenju SO Kotor da u roku od 20 dana od dana objavljivanja Odluke u Službenom listuodrži sjednicu Skupštine radi ostvarivanja svojih funkcija, odnosno izvršavanje zakonom utvrđenih obaveza.

„Predsjednica Skupštine ni nakon upozorenja Vlade, iako je imala i vremena i normativnog osnova da sazove sjednicu Skuštine po hitnom postupku u skladu sa Poslovnikom i u roku kraćem od deset dana, to nije učnila“, navodi se u saopštenju.

Iz MJU su kazali da Perović nije pokušala ni da sazove nastavak neke od ranije započetih sjednica, a naročito ne sjednicu na kojoj je bilo predviđeno donošenje budžeta.

„Navedeno, ne ulazeći u ostale detalje vezano za potupke i postupanja predsjednice SO Kotor, dovoljno govori o njenoj želji i potrebi da stvori uslove da lokalni parlament donosi odluke u interesu građana Kotora, pa se postavlja pitanje, na čijoj strani ili u čijim činjenima ili nečinjenima postoji eventualna politička korupcija“, zaključuje se u saopštenju.

Tagovi:
Sve vijesti