Projekat pomogao u usklađivanju poreskih politika

Autor:

Twinning projekat pod nazivom Podrška Poreskoj upravi (PU), koji je završen nakon godinu i po realizacije, pomogao je Crnoj Gori u daljem usklađivanju pravnog okvira u oblasti indirektnog i direktnog oporezivanja i poreskih politika.

Projekat pomogao u usklađivanju poreskih politika Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Ministar finansija, Darko Radunović, kazao je da je projekat dao konkretan doprinos u sprovođenju poreske politike u Crnoj Gori zasnovane na kreiranju konkurentnog i stabilnog poreskog sistema, koji se bazira na jednostavnim i jasnim zakonskim rješenjima i procedurama i efikasnoj administraciji.

„Ovakvo opredjeljenje poreske politike u Crnoj Gori ima za cilj stvaranje ambijenta pogodnog za investiranje i razvoj preduzetništva, prije svega kroz uspostavljanje sistema koji je baziran na niskim poreskim stopama“, rekao je Radunović na konferenciji za novinare povodom završetka projekta.

Projekat predstavlja prvi twinning projekat koji se realizuje u PU. Sprovodio se u saradnji sa Poreskom upravom Španije, kroz instrument pretpristupne pomoći IPA 2014.

Radunović je podsjetio da je Vlada utvrdila Predlog zakona o fiskalizaciji i prometu proizvoda i usluga.

„Implementacijom elektronske fiskalizacije ostvaruje se veći stepen kontrole transakcija sa naglašenim preventivnim dejstvom i ima za cilj povećanje prihoda, efikasnost poreske administracije, kao i smanjenje neformalne ekonomije i poreskih utaja“, poručio je Radunović.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Aivo Orav, ocijenio je da je projekat, koji je trajao 18 mjeseci, ispunio svoje ciljeve.

„Projekat je pomogao Crnoj Gori u daljem usklađivanju njenog pravnog okvira u oblasti indirektnih i direktnih poreza, pružio sveobuhvatne programe obuke, unaprijedio uslove za administrativnu saradnju i uzajamnu pomoć sa državama članicama EU“, smatra Orav.

On je rekao da će to dovesti do boljeg usklađivanja poreskih politika i povećanja prihoda u državi.

Savjetnik za ekonomska pitanja u Ambasadi Španije, Javier Alvarez, saopštio je da Španija može ponuditi brojne primjere prilagođavanja pravilima EU, jer država ima široko iskustvo.

„Malo po malo jačaju veze između naših država, a sve više španskih kompanija investira u Crnu Goru“, rekao je Alvarez.

Direktor PU, Miomir M. Mugoša, ocijenio je da je tokom trajanja projekta ostvarena izvanredna saradnja između dvije poreske uprave.

„Imali smo čast da se u našim reformskim naporima ugledamo na jednu od najnaprednijih poreskih administracija Evrope“, poručio je Mugoša.

On je rekao da je predstavnike PU impresionirao stepen razvijenosti servisne funkcije sistema španske Poreske uprave, kao i visoko automatizovan sistem koji smanjuje administartivna opterećenja za instituciju i obveznika.

„Tokom realizaicje projekta kroz četiri komponente radili smo na daljoj harmonizaciji zakonskog okvira sa pravnom tekovinom EU. Kroz ovaj projekt smo još jedan korak bliži ispunjavanju pregovaračkih kriterijuma, ali naš rad na jačanju kapaciteta ne prestaje“, kazao je Mugoša.

Direktor Poreske uprave Španije, Jesus Gascon, naveo je da su španski eksperti, tokom rada na projektu, uočili veoma profesionalan pristup crnogorskih partnera.

„Sve je to doprinijelo stvaranju pozitivne radne atmosfere. Imali smo priliku da organizujemo pet studijskih posjeta u Španiji i jednu u Rumuniji“, zaključio je Gascon.

Kroz četiri komponente projekta omogućena je dalja harmonizacija poreskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU, kao i jačanje administrativnih kapaciteta, u skladu sa zahtjevima utvrđenim Pregovaračkim poglavljem 16 – Oporezivanje.

Sve vijesti