Uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja AZLP

Autor:

Finansijske transakcije i druge aktivnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama niesu u potpunosti usklađene sa zakonima i propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za reviziju, saopšteno je iz DRI.

Uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja AZLP Foto: MONDO Ilustracija

Državna revizorska institucija (DRI) je danas objavila Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za prošlu godinu.

Kako je saopšteno, nadležni Kolegijum izrazio je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na pravilnost poslovanja Agencije za prošlu godinu.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da je Godišnji finansijski izvještaj AZLP za prošlu godinu u svim materijalno značajnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način, u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

„Uz skretanje pažnje da budžetska sredstva u potpunosti koristi u skladu sa Planom odobrenih budžetskih sredstava i da plaćanje svih izdataka vrši sa odgovarajućih pozicija shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je revizijom pravilnosti utvrđeno da finansijske transakcije i druge aktivnosti Agencije „nijesu u svim materijalno značajnim aspektima usklađene sa zakonima i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju“.

„Neusklađenosti se odnose na nedosljednu primjenu zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, o javnim nabavkama, o radu, o porezu na dohodak fizičkih lica, kao i Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština“, kazali su iz DRI.

Konačni izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije dostupan je na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.

Tagovi:
Sve vijesti