Prosjačenje i dalje izraženo u Crnoj Gori

Autor:

Prosjačenje je i dalje izraženo u Crnoj Gori i društvo nema adekvatno rješenje za taj problem, ocijenjeno je iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

0
A- A A+
prosjak Foto: MONDO

  Protokol o postupanju sa djecom uključenom u život ili rad na ulici na području Crne Gore, koji razrađuje postupanje nadležnih organa, ustanova i organizacija u cilju unapređenja zaštite ove kategorije djece, biće predstavljen sljedeće sedmice.

Protokol će potpisati predstavnici ministarstva unutrašnjih poslova, pravde, prosvjete, zdravlja, rada i socijalnog staranja i Uprava policije, rečeno je agenciji MINA iz institucije Zaštitnika.

Ombudsman je u saradnji i uz podršku međunarodne organizacije Save the Children, inicirao sačinjavanje i usvajanje Protokola, kako bi se unaprijedila zaštita garantovanih prava djece koja borave na ulici i u krajnje rizičnim uslovima provode svoje djetinjstvo.

Podsjeća se da već postoji dobar zakonski okvir za zaštitu takozvane „djece ulice“.


„Međutim, svjedoci smo da su i dalje izražene pojave kao što su prosjačenje i skitnjičenje i da kao društvo još nemamo adekvatno rješenje ovih problema“, navode iz ove institucije.

Oni ocjenjuju da će ovaj dokument, u čijoj izradi su učestvovali članovi radne grupe iz šest resornih ministarstava, unaprijediti postupanje na terenu i dugoročno doprinese rješavanju problema.

Protokol, kako se navodi, određuje smjernice za djelovanje svim akterima koji se bave djecom i porodicom.

„Njime se detaljno razrađuje postupanje nadležnih subjekata- policije, ustanova za socijalnu i dječju zaštitu, kao i obrazovnih i zdravstvenih ustanova, u cilju prevencije ali i adekvatne i pravovremene reakcije kada se postupa u pojedinačnim slučajevima“, kazali su iz institucije Zaštitnika.

Protokol definiše preventivne mjere i aktivnosti rane intervencije i podrške djeci uključenoj u život i rad na ulici i njihovim porodicama, procedure zaštite-prijavljivanje krivičnih, prekršajnih djela i nezakonitih postupanja, aktivnosti poliicje, centara za socijalni rad, drugih ustanova i pružalaca usluga socijalne zaštite.

„Opisuje se uloga zdravstvenog, vaspitno-obrazovnog sistema kao i organizacija civilnog društva, edukacija stručnjaka i potrebna međusektorska saradnja, uz praćenje primjene Protokola“, navodi Ombudsman.

Predstavnici ministarstava, Uprava policije, Agencije za zaštitu ličnih podataka, centri za socijalni rad, zdravstvene, obrazovne ustanove, NVO, međunarodne organizacije dali su komentare, predloge i razmijenili iskustva u cilju pripreme što sveobuhvatnijih i konkretnih mjera i aktivnosti koje će nadležni preduzimati prilikom djelovanja u ovoj oblasti.

Jesmo li ravnodušni na prosjačenje? (VIDEO)


Zaštitnik podsjeća da uslovi u kojima se djeca nalaze, žive i provode svoje djetinjstvo na ulici predstavljaju jedan od najtežih i najgrubljih oblika povreda prava djeteta.

„Takve životne okolnosti djeci uskraćuju mnoga prava zagarantovana UN Konvencijom o pravima djeteta, kao što su prava iz socijalne, zdravstvene zaštite, prava na obrazovanje“, navodi Zaštitnik.

U Crnoj Gori, kao i u zemljama regiona, na ulicama, kako se navodi, milostinju traže u najvećem broju slučajeva djeca ali i odrasle osobe uglavnom žene, koje sa sobom vode djecu da bi kod građana izazvale sažaljenje.

„Problem prosjačenja aktuelan je tokom cijele godine, a povećava se tokom državnih i vjerskih praznika i za vrijeme turističke sezone“, ističe Ombudsman.

Zaštitnik se odlučio za izradu Protokola i iz razloga što preporuke koje se odnose na prosjačenje i skitnjičenje, koje su nadležim organima uputili 2010.godine, kako se ocjenjuje, nisu donijele očekivane rezultate.

Tagovi:
Sve vijesti