Camaj: Preduzeće Deponija pripada Tuzima

Autor:

Nakon diobe imovine, i prelaska preduzeća Deponija pod nadzor Opštine Tuzi, ona će napraviti odnosno obnoviti ugovore sa Glavnim gradom, Cetinjem i Danilovgradom za pružanje usluga odlaganja neopasnog otpada sa tih teritorija

Camaj: Preduzeće Deponija pripada Tuzima Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

To je saopštio Robert Camaj, glavni administrator Opštine Tuzi. On ističe i da će nakon diobe sa Glavnim gradom dobiti i dio opreme preduzeća Čistoća.

Šta se događa sa "našim" smećem? (VIDEO)

“Nesporno je da je Deponija, kao već postojeće privredno društvo Glavnog grada, na teritoriji Opštine Tuzi. S obzirom na to da Deponija, kao privredno društvo, ima sklopljene ugovore o pružanju usluga odlaganja neopasnog otpada sa Prijestonicom Cetinje i Opštinom Danilovgrad oni će biti obnovljeni. To ćemo uraditi odmah nakon diobe imovine, i prelaska preduzeća Deponija pod nadzor Opštine Tuzi. Kada Deponija pređe u vlasništvo Opštine Tuzi mi ćemo upravljati njom i samim tim vršiti nadzor nad tim preduzećem kao njen osnivač. Po tome Podgorica će plaćati odlaganje otpada Deponiji, a novac će ići u budžet Opštine Tuzi”, rekao je Camaj.

On je istakao da će uskoro stvoriti uslove za donošenje odluke o formiranju preduzeća koje će da se bavi javnom higijenom Opštine Tuzi.

“Što se tiče formiranja javnih službi, Opština Tuzi razmatra tu mogućnost. Međutim, kako je opšte poznato, dioba imovine između Glavnog grada i Opštine Tuzi je i dalje u procesu. Svakako Opština Tuzi neće čekati dugo, i stvoriće normativne uslove za donošenje odluke koja će normirati komunalneusluge”, istakao je Camaj.

Prilikom diobe sa Glavnim gradom Robert Camaj kaže da će im pripasti dio opreme gradskog preduzeća

“Čistoća. Opština Tuzi će dobiti određenu opremu pril ikom diobe sa Glavnim gradom, ali ne može se precizirati u ovoj fazi o kakvoj mehanizaciji je riječ. Ono što je izvjesno je da će se pribaviti sredstva za funkcionisanje i pruženje komunalnih usluga, a sve u ciljuzaštite građana,učijoj smo i službi kao Opština. Bez Statuta Opštine Tuzi ne može se donijeti ni odluka o formiranju javne službe Čistoća, a samim tim ne možemo, trenutno, govoriti o njenom opremanju, imajućiu vidu da se moraju steći neophodni formalno pravni uslovi za rad ovog preduzeća”, navodi Camaj.

Robert Camaj kazao je da je u fazi izrada nacrta odluke o organizaciji uprave Opštine Tuzi, kao i akti o sistematizaciji organizacije organauprave.

Kako je kazao rok za finansiranje iz budžeta Glavnog grada ističe 31. jula ove godine.

“Do 31. jula finansiraćemo se iz budžeta Glavnog grada. U toku su pripreme za donošenje neophodnih akata Opštine Tuzi, koji će se temeljiti na pravilima koja se odnose na budžet, fiskalnu odgovornost, kao i na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave”, zaključio je Camaj.

Tagovi:
Sve vijesti