Osuđena Katnićeva lažna prijateljica

Autor:

Prvostepenom presudom podgoričnog Osnovnog suda Dragana Radović, rođena u Srbiji a sa prebivalištem u Podgorici, osuđena je na pet i po godina zatvora zbog produženog krivičnog djela prevara

Osuđena Katnićeva lažna prijateljica Foto: MONDO/Vedran Ilić

Naime, kako se navodi u obrazloženju prvostepene presude, Radović je početkom aprila 2018. godine Goranu Popoviću ponudila pomoć oko zapošljavanja njegove supruge Aleksandre Popović u Specijalno državno tužilaštvo, gdje navodno postoji potreba za zapošljavanjem saradnika kod specijalne tužiteljka Lidije Vukčević. Tom prilikom od njega je tražila 350 eura za polaganje državnog ispita i 80 eura za naknadu za izdavanje potvrde na Ekonomskom fakultetu o stručnoj spremi, lažno predstavljajući da je zaposlena u Upravi za kadrove i da je prijateljica glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, tužiteljke Vukčević i sekretara Ekonomskog fakulteta Miodraga Zarubice, pišu Dnevne novine.

“Kazala mu je da će umjesto njegove supruge predati zahtjev i drugu dokumentaciju neophodnu za polaganje državnog ispita i tako ga navela da joj 4. maja 2018. preda 430 eura, koji novac je prisvojila i sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist u navedenom iznosu”, navodi se presudi.

Osim toga, Radović se, prema navodima presude, martu 2017. godine Mlađanu Ulićeviću u komunikaciji putem Facebooka lažno predstavila da je finansijski direktor Erste banke i ponudila mu da postane korisnik VIP štednje, tako što će dati na zajam novac banci na sedam dana, a banka će mu po isteku tog roka vratiti dati iznos, uvećan za 20 odsto na dnevnom nivou za vrijeme trajanja zajma.

“Oštećeni je to prihvatio jer joj je vjerovao, pa joj je predao na ruke 8.000 eura koji je okrivljena prisvojila i sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist”, dodaje se u presudi.

Kako se dalje navodi, ona je početkom juna 2017. godine, Slavici Mirković ponudila na prodaju stan u naselju City kvart površine 42 metra kvadratna, upisan u list nepokretnosti kao svojina Dragana Đuraševića koji je uzela u podzakup od Nebojše Rackovića za iznos od 45.000 eura.

“Isti joj je pokazala, lažno predstavljajući da je vlasnica stana njena tetka Dušica Golubović i da će joj se prenijeti pravo svojine i državnine na stanu, te je tako navela da joj na ime kupoprodajne cijene preda 10.000 eura, iako okrivljena nije imala ovlašćenja za nj egovu prodaju i stvarnu namjeru da učini i obezbijedi da se oštećenoj stan proda i preda u posjed, već samo da sebi pribavi imovinsku korist u visini novca koji joj je predat, a koji je prisvojila i sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist”, stoji u presudi.

Takođe, kako se navodi u odluci suda, Radović je 27. decembra 2017. godine oštećenom Draganu Kankarašu ponudila da mu pomogne oko kupovine stana površine 60 kvadrata, koji se navodno nalazi u Budvi i koji navodno prodaje Erste banka za 65.000 eura.

“Tražeći od njega da mu preda 760 eura na ime naknade za prijavu na oglas za prodaju stana, lažno predstavljajući da je kuma direktorice banke i da će mu pomoći oko dobijanja kredita u banci kojim bi se obezbijedio novac za isplatu kupoprodajne cijene, i tako ga dovela u zabludu i navela ga da joj narednog dana u Podgorici preda 250 eura. Uz to, tražila je od njega da nađe još jednu osobu koja bi pod istim uslovima kupila stan u Budvi, i tako ga dovela u zabludu i navela da navodnu prodaju stana i uslove prodaje predstavii oštećenom Miru Kneževiću, kojeg je takođe dovela u zabludu da ulazi u postupak kupovine stana i navela da joj posredstvom oštećenog Kankaraša, uplati putem pošte u Budvi 760 eura time je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist uiznosu od 1.010 eura”, precizirano je u odluci.

Radović je i ranije više puta osuđivana za isto krivično djelo.

Sve vijesti