Amal Kluni je uspešna advokatica iz oblasti internacionalnog i ljudskih prava i na čelu je CFJ fondacije za pravdu. MONDO je sreo u Barseloni, na SAP Ariba Live konferenciji, na kojoj je održala moćan govor o borbi za ljudska prava.

Autor: