Vučelić: Neophodne investicije u Luku Bar

Autor:

Luka Bar ima prostor za bolje korištenje kapaciteta, ali su neophodne investicije u održavanje operativne obale i lučke suprastrukture, za čiju realizaciju postoje planovi, saopštio je izvršni direktor kompanije Vladan Vučelić.

0
A- A A+

vježba Luka Bar Foto: MONDO/Mladen Stojović

On je kazao da su te investicije sastavni dio nedavno zaključenog aneksa ugovora o korišćenju morskog dobra, kojim je Luka Bar preuzela obavezu da zaključno sa 2037. godinom investira više od 60 miliona eura.

„Iznos predviđenih ulaganja i definisana dinamika jasno upućuju na zaključak da će već u prve dvije godine doći do razvoja kapaciteta luke, što uključuje i proizvodne programe u lučkoj slobodnoj zoni. Definisani modeli finansiranja planiranih projekata uključuju i uvođenje strateških investitora u skladu sa zakonom“, rekao je Vučelić Pobjedi.

On je dodao da je zadovoljan radom bivšeg menadžmenta.

„Na osnovu saznanja o poslovanju iz prethodne godine moram da saopštim pozitivan odnos prema onome što je uradio tadašnji menadžment, a što se može okarakterisati kao korektan rad koji je rezultirao pozitivnim poslovnim rezultatom“, naveo je Vučelić.

On je podsjetio da je Luka Bar prošlu godinu završila sa gubitkom od 22,1 milion eura, koji dominantno proističe iz nove procjene vrijednosti imovine od 14,9 miliona, isplate duga radnicima po osnovu razlike zarada od 3,5 miliona i indirektnog otpisa potraživanja od kupaca, na šta se odnosi 1,89 miliona.

„Rezultat iz direktnog poslovanja mjeren poslovnim prihodima i rashodima u prošloj godini pozitivan je i iznosi 289 hiljada eura, a ostvaren je uprkos svim ograničenjima kojima je Luka Bar bila izložena“, rekao je Vučelić.

On je dodao da je prošle godine pretovar iznosio 1,38 miliona tona i da je bio 19 odsto manji nego u 2017, uglavnom zbog smanjenog pretovara boksita.

Luka Bar je prvi kvartal ove godine završila dobitkom od 136,42 hiljade eura.

„Dobit za prvi kvartal, na konsolidovanom nivou, iznosila je 57,45 hiljada eura. U uporednom kvartalu prethodne godine iskazan je gubitak od 78,03 hiljade eura“, kazao je Vučelić.

On je saopštio da je u prvom kvartalu pretovareno 259,47 hiljada tona tereta, što je 23 odsto manje, dok su rasuti tereti učestvovali sa 74 odsto.

Tagovi:
Sve vijesti