Za struju i infrastrukturu na autoputu skoro 5 miliona

Autor:

Trajno napajanje električnom energijom na dionici autoputa Smokovac-Mateševo i postavljanje kablovske kanalizacije na otvorenoj trasi i mostu Moračica koštaće 4.830.000 eura, bez PDV-a.

Za struju i infrastrukturu na autoputu skoro 5 miliona Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

Kako je saopšteno nakon današnje sjednice, Vlada je ovlastila ministra saobraćaja i pomorstva Osmana Nurkovića da sa kompanijom CRBC, izvođačem radova, potpiše Prilog 5 Ugovora - Trajno napajanje električnom energijom - Postavljanje kablovske kanalizacije na otvorenoj trasi i mostu Moračica.

„Dokumentom je utvrđeno da će vrijednost naknadnih radova na projektu vodosnabdijevanja iznositi 4,83 miliona eura, bez PDV-a, kao i da se taj iznos smatra dijelom Okvirne sume definisane Ugovorom, koja iznosi deset odsto ugovorene cijene iz osnovnog Ugovora o projektovanju i izgradnji“, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je konstatovano da ovi radovi nemaju uticaja na novi rok za završetak ukupnih radova, koji ostaje nepromijenjen – do 30. septembra naredne godine.

Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa reforme upravljanja javnim finansijama 2016 – 2020, za prošlu godinu.

Prilikom predstavljanja Izvještaja konstatovano je da ispunjenost indikatora učinka ukazuje na pozitivan trend, kao i da je ostvarena većina projektovanih aktivnosti za prošlu godinu.

„U odnosu na 2017. godinu povećan je procenat realizovanih indikatora sa 46 na 54 odsto, i smanjen procenat indikatora koji nijesu dospjeli na realizaciju sa 20 odsto na deset odsto“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila Informaciju o ispunjenosti uslova za stupanje na snagu Ugovora o dugoročnom zakupu vojno turističkog kompleksa Mediteran Žabljak i prihvatila Sporazum o primopredaji.

Ugovor o zakupu zaključen je 21. novembra prošle godine između kao zakupodavca i Konzorcijuma CG SKI, koji čine privredna društva CG Ski i Batic International Trading LTD Estonija, u svojstvu Zakupca.

Ugovorom je, kao predmet zakupa, definisano zemljište površine oko 14 hiljada metara kvadratnih, u svojini Crne Gore, a obaveza zakupca je izgradnja ekskluzivnog, luksuznog ekološki održivog i ekonomski profitabilnog turističkog kompleksa kategorije najmanje četiri zvjezdice.

„Zakupac je obavezan da investira iznos od oko pet miliona eura, shodno Investicionom programu, koji je sastavni dio Ugovora, dok je period trajanja zakupa 30 godina od dana ispunjenja Ugovora“, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila i Izvještaj o zdravstvenom stanju šuma za prošlu godinu, u kome se konstatuje napredak na planu njihove zaštite.

U Izvještaju se navodi da trenutno najveću prijetnju po zdravstveno stanje crnogorskih šuma predstavlja proces sušenja, koji je prisutan u cijelom svijetu.

„Na osnovu uzoraka uzetih sa ugroženih staništa i urađenih analiza je konstatovano da je prisutnost štetnika značajno redukovana i svedena na kontrolisanu brojnost, na cijeloj teritoriji Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Ukazano je da će klimatske promjene biti ključni okidač za razvoj biljnih bolesti i štetočina na šumskim ekosistemima, a njihov uticaj je najuočljiviji u pojavama učestalih šumskih požara.

Planom sanacije šuma u ovoj godini, usvojenim u martu, za sve ugrožene površine definisane su mjere sanacije u cilju jačanja vitalnosti i otpornosti naših šuma.

Konstatovano je da značajan problem za održivo gazdovanje šumama predstavljaju i bespravne sječe.

„Što je posebno u fokusu nadležnih organa i međuresorskog Koordinacionog tima za borbu protiv bespravnih aktivnosti u šumarstvu, čiji rad je tokom proteklih dva mjeseca dao značajne rezultate koji će biti evidentirani u narednom izvještaju“, dodaje se u saopštenju.

Tagovi:
Sve vijesti