Baza podataka o porodičnom nasilju puštena u rad

Autor:

Baza podataka o porodičnom nasilju, koja omogućava razmjenu prijava i obavještenja o nasilju u porodici između ministarstava socijalnog rada i staranja i unutrašnjih poslova, danas je zvanično puštena u operativni rad.

0
A- A A+
Kemal Purišić Foto: PR Služba za odnose sa javnošću

  Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da je baza podataka za porodično nasilje razvijena po usvajanju novog Protokola o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je usvojen u septembru prošle godine.

On je rekao da je riječ o kompleksnom softverskom rješenju koje omogućava automatizovanu razmjenu prijava i obavještenja između dva ključna resora, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije sa jedne strane i Ministarstva rada i socijalnog staranja, sa druge strane.

“Baza sadrži sve zakonski propisane, neophodne podatke o svim učesnicima u slučaju prijavljenog nasilja, potencijanim žrtvama, počiniocima i djeci, o preduzetim mjerama, prekršajnim i krivičnim prijavama i procijenjenom stepenu rizika”, rekao je Purišić na konfernciji za novinare.

On je ocijenio da će baza porodičnog nasilja biti efikasan alat za pravovremeno postupanje u slučajevima nasilja u porodici, sprovođenje i praćenje relevantnih postupaka i generisanje zvanične statistike i dodao da je baza integralni dio Socijalnog kartona.

Šef sektora za saradnju Delegacije Evropske unije (EU) Herman Špic kazao je da je baza veliki korak naprijed za Crnu Goru i da je važna za kreiranje boljeg sistema zaštite žrtava porodičnog nasilja, jer omogućava razmjenu podataka između policije i centara za socijalni rad.

On je rekao da implementacija Istanbulske konvencije napreduje sporim koracima, a da je rodno zasnovano nasilje i dalje ozbiljan problem u Crnoj Gori.

Kazneni system, smatra Špic, blag je prema počiniocima nasilja, što ima odvraćajuči efekat na žrtve nasilja.

“Podrška žrtvama rodno zasnovanog nasilja mora predstavljati apsolutini prioritet , a i obaveza je svake moderne i evropske države”, poručio je on.
Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, smatra da napredak u borbi protiv porodičnog nasilja nema željenu brzinu i snagu.

Ona je kazala da UNDP visoko cijeni napore koje Crna Gora preduzima u zaštiti žrtava nasilja, ali da pored političke volje državi su potrebne snažne institucije i profesionalci koji imaju kapacitete da implementiraju najsavremenije standarde u toj oblasti.

Kako je navela Gašparikova, baza podataka, kao inovativni online alat za analizu i razmjenu podataka, unaprijediće djelotvornost institucija.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić kazao je da je baza doprinijela ostvarenju tri ključna cilja, postojanje zvanične unificirane statistike, poboljšanje koordiniranog rada institucija i uspostavljanje jedinstvenog standardizovanog načina evidentiranja slučajeva nasilja u porodici, kao i postizanje ažurnosti u postupku zaštite žrtava.

“Prikupljanje podataka veoma je bitan element u procesu zaštite žrtva nasilja i jedan je od načina da se obezbijedi analiza preduzetih aktivnosti i zajedničlko planiranje mjera koje će dovesti do sprječavanja ponovne pojave nasilja”, rekao je on.

Nuhodžić je poručio da MUP u kontinuitetu preduzima aktivnosti na implementacciji konvencije Savjete Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici, koja obavezuje na prikupljanje relevantnih statističkih podataka o slučajevima nasilja.

“Napravili smo značajan korak ka jačanju multisektorske saradnje. Jedan od njih je integracija informacionog sistema MUP i Ministarstva rad i socijalnog staranja koja kroz naprednu automatsku razmjenu obavještenja i prijava obezbjeđuje da sve prijavljene slučajeve nasilja imamo na jednom mjestu”, naveo je on.

Nuhodžić je podsjetio da je prošle godine formiran Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici.

On je najavio da će realizovati obuku policijskih službenika , kako bi omogućili veću podršku žrtvama nasilja.

“MUP intezivno radi na stvaranju ambijenta nulte tolerancije na nasilje svake vrste, u koje se moraju uključiti svi društveni subjekti, mediji, civilni sektor I građani. Svi zajedno snažnije i energičnije treba da radimo na podizanju svijesti o tome da nasilje nad ženam i djecom bude apsolutno neprihvatljivo u društvu”, naveo je Nuhodžić.

Baza je, kako je dodao, rezultat zajedničke inicijative dva programa - Informacioni sistem socijalnog staranja, odnosno socijalni karton i projekta UNDP-a i EU za rodnu ravnopravnost.

Mevludin Nuhodžić Foto: Uprava policije

Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Ida Kolinović kazala je da se razmjena prijava od centara za socijalni rad i obavještenja od Uprave policije više neće razmjenjivati u formi pisanih dopisa, već elektronskim putem.

„Po saznanju o slučaju nasilja u porodici, centri za socijalni rad šalju prijavu Upravi policije kroz informacioni sisitem, a sa druge strane policija šalje obavještenje centrima takođe kroz informacioni sistem“, objasnila je ona.

Kolinović je navela da obavještenje koje Uprava policije šalje centrima sadrži sve neophodne informacije o počiniocu nasilja u porodici, žrtvama i prisustvu djece.

Prema njenim riječima, bez obzira na to da li je prijava o nasilju Upravi policije stigla od centara za socijalni rad, neke druge institucije i organizacije, ili žrtve lično, sva obavješetenja o porodičnom nasilju slivaće se u informacioni sistem.

„To je veoma važno, jer će na taj način biti obezbjeđena pravovremena razmjena podataka između Uprave policije i centara, što treba da rezultira efikasnijim postupanjima u predmetima zaštite od nasilja u porodici“, rekla je Kolinović.

Ona je poručila da rješavanje problema nasilja zahtijeva multidisciplinarni pristup i uključivanje svih relevantnih partera.

„Informacioni sistem socijalnog staranja, odnosno socijalni karton, obezbjeđuje zaštitu i povjerljivost podataka, pa će pristup aplikaciji imati samo određene stručne osobe“, zaključila je Kolinović.

Sve vijesti