Jupetrol poslovao s gubitkom od 1,07 miliona eura

Autor:

Naftna kompanija Jugopetrol završila je prvi ovogodišnji kvartal sa neto gubitkom od 1,07 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine zabilježila dobit od 768,67 hiljada eura.

Jupetrol poslovao s gubitkom od 1,07 miliona eura Foto: MONDO/Danilo Jauković

Poslovni prihodi preduzeća su, prema izvještaju objavljenom na sajtu Montenegroberze, porasli devet odsto na 27,69 miliona eura, a rashodi 16,3 odsto na 28,56 miliona eura.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 668,15 hiljada eura, amortizacije i rezervisanja 688,88 hiljada eura, a materijala 143 hiljade eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,87 miliona eura.

Ukupna aktiva Jugopetrola, preduzeća koje se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima, na kraju marta iznosila je 112,78 miliona eura i bila je 5,6 odsto veća u odnosu na uporedni period.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 14,33 miliona eura, dugoročna rezervisanja i obaveze 1,19 miliona eura, a kratkoročna 20,9 miliona eura.

Odložene poreske obaveze su iznosile 55,68 hiljada eura.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

Iza NM-Zbirnog kastodi računa 3 sakriven je vlasnik 9,26 odsto akcija. Vlasnik 9,1 odsto akcija kompanije skriven je iza EK-Zbirnog kastodi računa 1, a 3,64 odsto dionica iza CK-Zbirnog kastodi računa 1.

Radoslavu Tomiću iz Beograda pripada 2,44 odsto akcija, dok je iza NM-zbirnih kastodi računa 8 i 6 sakriven vlasnik 2,38 odsto odnosno 1,13 odsto akcija.

Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela.

Sve vijesti