"Žene otvaraju preduzeća uglavnom iz nužde"

Autor:

U CG se žene odlučuju za otvaranje preduzeća uglavnom iz nužde, dok se u razvijenim zemljama uključuju u biznis zbog prilika za realizaciju ideja, saopštila je predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore, Ljubica Kostić Bukarica

0
A- A A+
rukovanje, pozdravljanje, upoznavanje, posao, kancelarija Foto: Guliver/Getty images, monkeybusinessimages

  “Za takvu situaciju postoji više razloga, kao što su tradicionalni stereotipi koji, nažalost, i dalje vladaju na našim prostorima i prema kojima je ženi mjesto u kući, a ne u svijetu biznisa“, rekla je Kostić Bukarica agenciji Mina-business.

Prema njenim riječima jedan od razloga je i vlasništvo nad imovinom, koja se u više od 90 odsto slučajeva vodi na muške srodnike i iz tog razloga žene nijesu u mogućnosti da obezbijede hipoteku i postanu korisnice kreditnih sredstava prije svega za započinjanje biznisa, a kasnije i za njegov razvoj.

Kostić Bukarica, koja je i vlasnica i izvršna direktorka podgoričke marketinške agencije M.A.S. CODE, smatra da prilikom osnivanja i razvoja preduzeća žene nemaju iste polazne tačke.

„Posebno im je otežan pristup ekonomskim i finansijskim resursima. Ukoliko tome dodamo sve porodične obaveze čiji je nosilac u većini zemalja uglavnom žena, jasno nam je da na razvoj ženskog preduzetništva utiču brojni otežavajući faktori“, rekla je Kostić Bukarica.

Prema najnovijim podacima, vlasnica biznisa u Crnog Gori je 25 odsto, što predstavlja veliki napredak u odnosu na raniji period kada ih je bilo nepunih deset odsto.

Na pitanje da li je država stvorila dobre uslove kako bi žene započele i vodile sopstveni biznis, Kostić Bukarica je kazala da je za razvoj ženskog preduzetništva potrebna prije svega bolja institucionalna podrška.

„Zakonski okvir postoji, ali se zakoni ne sporovode u dovoljnoj mjeri. Prije četiri godine učestvovale smo u radnoj grupi i pružile veliki doprinos izradi Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori od 2015. do naredne godine. Ovaj važan dokument bi trebalo da podstakne brže i lakše ekonomsko osnaživanje žena kroz stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i pružanje podrške razvoju preduzetničkih potencijala žena“, dodala je Kostić Bukarica.

Ona smatra da je neophodno i preispitivanje postojećih i kreiranje novih programa državne podrške sa stanovišta stvarnih potreba preduzetnica.

“Da bi se to postiglo u proces kreiranja bi trebalo uključiti same preduzetnice preko njihovih udruženja. Za razvoj preduzetništva žena izuzetno je važna edukacija i to kako u oblasti samog preduzetničkog procesa tako i u oblastima usvajanja specifičnih vještina”, tvrdi Kostić Bukarica.

U tom smislu bi, kako je saopštila, trebalo povećati broj programa mentorstva, kao i osnivanje biznis inkubatora za početnice u biznisu.

“Preduzetnicama je takođe potrebno pružiti pomoć prilikom usklađivanja porodičnog i poslovnog života i tu je najvažnija je podrška porodice, ali ne smijemo zanemariti ni ulogu države u segmentu otvaranja boravaka za djecu u osnovnim školama, različitih servisnih centara za domaćinstva, jaslica i vrtića sa kliznim radnim vremenom”, dodala je Kostić Bukarica.

Asocijacija poslovnih žena Crne Gore je osnovana 2009. godine sa osnovnim ciljem da obezbijedi povezivanje poslovnih žena na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu, u cilju razvoja sopstvenog poslovanja, prezentovanja svojih razvojnih mogućnosti i potreba.

Od osnivanja do danas Asocijacija intenzivno radi na uspostavljanju boljeg poslovnog ambijenta za razvoj ženskog biznisa u Crnoj Gori. Trenutno ima oko 120 članica.

Kostić Bukarica je rekla da Asocijacija trenutno učestvuje u realizaciji nekoliko značajnih projekata koji se odnose ne ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori.

„Posebno smo ponosne na projekat Biznis savjetovališta za žene i mlade u Glavnom gradu, koji realizujemo od septembra 2016. godine. Usluge savjetovališta je do sada koristili preko 200 mladih ljudi i žena, urađeno je preko 50 biznis planova i osnovano preko 20 preduzeća u Podgorici“, precizirala je Kostić Bukarica.

Savjetovalište predstavlja jednu od aktivnosti koje realizuju Asocijacija i Biro za podršku biznis zajednici Glavnog grada u okviru potpisanog memoranduma o saradnji. Njegova svrha je unapređenje razvoja preduzetništva žena i mladih na teritoriji Glavnog grada, kroz pružanje besplatnih savjeta u vezi sa otpočinjanjem i razvojem biznisa.

„Rad je osmišljen tako da naše članice, koje su već dugo u biznisu, zainteresovanim ženama i mladima pružaju savjete iz različitih oblasti, neophodnim za početak biznisa, kao što su otvaranje firme, vođenje finansija marketing, motivacija, liderstvo i menadžment“, kazala je Kostić Bukarica.

Ona je svim ženama i mladima savjetovala da prvo dođu u Biznis savjetovalište ukoliko se nalaze u Podgorici.

“Takođe, mogu takođe da se obrate Ministarstvu ekonomije, koje svake godine pruža podršku početnicima u biznisu preko Programa podsticanja preduzetništva, kao i centrima za razvoj preduzetništva u opštinama. Preporučila bih Biznis centar Bar i Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis u Nikšiću”, dodala je Kostić Bukarica.

Na taj način će, kako je dodala, iz prve ruke saznati šta im je sve potrebno za otpočinjanje biznisa kako ne bi previše lutali i trošili dragoceno vrijeme.

Na pitanje koja je poruka za sve one koji se dvoume u vezi sa pokretanjem svog biznisa, Kostić Bukarica je odgovorila da nikoga nikada ne možete da naterate da uđe u biznis.

„Svaka priča je posebna i svako ima različit motiv. Ženama, kao i mladima mogu samo da dam savjet, da, ukoliko žele da počnu da se bave sopstvenim biznisom, budu istrajni, da stalno uče i da se uvijek trude, ne da budu dobri u tome što rade, već izvanredni i rezultati neće izostati“, zaključila je Kostić Bukarica.

Tagovi:
Sve vijesti