Postavljeno 823 advokata po službenoj dužnosti

Državna tužilaštva su tokom prethodne godine donijela ukupno 823 rješenja o postavljenju branilaca po službenoj dužnosti

Postavljeno 823 advokata po službenoj dužnosti Foto: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Specijalno državno tužilaštvo je u predmetima iz njihove nadležnosti dodijelilo 39 branilaca po službenoj dužnosti osumnjičenim licima, dok su viša državna tužilaštva donijela 120 tih rješenja, a osnovna državna tužilaštva 664, pišu Dnevne novine.

U izvještaju Vlade o realizaciji mjera iz akcionog plana za implementaciju strategije reforme pravosuđa za jul-decembar 2018. godine navedeno je da se rješenja o postavljanju branilaca određenih po službenoj dužnosti objavljuju na internet stranici sudova.

Napomenuto je i da je u oktobru 2017.godine svim državnim tužilaštvima dostavljeno uputstvo vrhovnog državnog tužioca da se, radi objavljivanja na internet stranici, Vrhovnom državnom tužilaštvu dostavljaju rješenja o postavljanju branilaca po službenoj dužnosti, kao i rješenja o naknadama za angažovane branioce.

Sudovi uglavnom nijesu sačinili godišnji izvještaj o postavljanju branilaca za odbrane po službenoj dužnosti jer nijesu bili upoznati sa obrascem u skladu sa kojim se sačinjava izvještaj.

“Sudovi su izvijestili da se podaci o iznosima naknada koje su isplaćeni braniocima po službenoj dužnosti uglavnom objavljuju na internet stranici sudova. Neki od sudova su istakli da nemaju podatke o isplati jer je to u nadležnosti Sudskog savjeta, dok su drugi naveli da će ovi podaci biti objavljivani od 2019. godine, jer su od Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zatražili mišljenje o tome da li bi objavljivanje ovih podataka bilo u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti”, navedeno je u izvještaju.

Tagovi:
Sve vijesti