Za razvoj distributivne mreže do 30 miliona godišnje

Autor:

U naredne tri godine planirana je realizacija oko 600 projekata za razvoj elektrodistributivnog sistema u Crnoj Gori u koje će godišnje biti uloženo od 25 do 30 miliona eura

Za razvoj distributivne mreže do 30 miliona godišnje Foto: MONDO/Miljana Dašić

To je saopštio rukovodilac Direkcije za investicije, razvoj i TIS u Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu (CEDIS) Dragoslav Damjanović.

Učestvujući na okruglom stolu pod nazivom “Planovi razvoja energetskog sektora Crne Gore”, koji je održan u okviru savjetovanja CG KO CIGRE u Bečićima, Damjanović je kazao da je na osnovu brojnih analiza urađen krovni dokument razvoja distributivne mreže za narednih deset godina.

“Primarni cilj plana razvoja je povećanje sigurnosti napajanja što podrazumijeva obezbjeđivanje dvostranog napajanja u najznačajnijim tačkama mreže, kao i smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka do nivoa ispod deset procenata. S tim u vezi, u naredne tri godine planirano je oko 600 projekata. Imaćemo 260 novih projekata koji dosad nijesu tretirani investicionim planovima kao i 35 većih projekata vrijednosti iznad 100.000 eura. Ukupna vrijednost planiranih investicionih projekata po godini iznosi od 25 do 30 miliona eura”, rekao je Damjanović.

Najviše ulaganja, kako je istakao, planirano je u sekundarnoj mreži, dok će značajan dio sredstava biti uložen u AMM sistem i mjerna sredstva.

“Najveći dio investicija planiran je za izgradnju objekata i to oko 40 odsto, ali značajan udio pripada i revitalizaciji postojeće infrastrukture, do 37 odsto. Najveće investicije planirane su za deset kV i niskonaponsku mrežu sa praktično ravnomjernim učešćem u ukupnim godišnjim investicijama, s tim što se udio ulaganja u trafostanice 10/0.4 kV smanjuje, a ulaganja u 35 kV transformaciju povećava”, naveo je Damjanović, dodajući da dinamičan sistem kakav je distribucija električne energije zahtijeva studiozno sagledavanje svih parametara koji mogu uticati na njegov razvoj.

Pripremljeni plan je, kako je saopšteno na skupu, što je moguće realnije sagledao obim i dinamiku izgradnje energetskih objekata kako bi se ispunili postavljeni ciljevi, i on će donijeti benefite korisnicima na cijeloj teritoriji Crne Gore.

U naredne tri godine u ukupnom broju projekata dominira izgradnja trafostanica, čak njih 219. Znatan broj projekata odnosi se na izgradnju podzemnih vodova, njih 107, a dio na zamjenu opreme u trafostanicama, zamjenu stubova, provodnika i ostalog.

Dugoročnije gledano, u narednih deset godina kapaciteti će, kako smatraju u CEDIS-u, biti usmjereni na nastavak izgradnje novih trafostanica, ali i na implementaciju SCADA sistema-uvođenje novih trafostanica u centralizovani sistem upravljanja elektrodistributivnom mrežom. Takođe, plan je da se u tom periodu počne i sa pilot projektom upravljanja potrošnjom i uvođenje mogućnosti upravljanja naprednim mrežama.

Na okruglom stolu učestvovali su i predstavnici Elektroprivrede i Crnogorskog elektroprenosnog sistema. Bilo je riječi o značaju ulaganja u nove proizvodne objekte, o mogućnosti korišćenja energije sunca i vjetra, kao i o projektima koji će u narednim godinama podići pouzdanost napajanja Crnogorskog primorja, ali i Žabljaka kao važnog zimskog turističkog centra.

Tagovi:
Sve vijesti