Terić: Privremena uprava Atlas banke radila po zakonu

Autor:

Sve radnje privremene uprave u Atlas banci, koja je sada u stečaju, odrađene su u skladu sa Zakonom o bankama, saopštila je privremena upravnica Tanja Terić.

Terić: Privremena uprava Atlas banke radila po zakonu Foto: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ona je kazala da je bilo slučajeva da je iz depozita jednog klijenta naplaćen dio dospjelih obaveza drugih klijenata, kao i da su pojedini krediti u cjelosti naplaćeni iz depozita drugih klijenata.

U slučajevima kada su klijenti Atlas banke dolazili sa zahtjevima za prenos depozita na partiju drugog klijenta koji je iskorišćen za zatvaranje kredita, bili su dužni da dostave adekvatan dokument na osnovu kojeg se obavlja prenos na drugu partiju - ugovor o pozajmici ili o kupoprodaji, koji su morali biti ovjereni kod notara“, rekla je Terić u intervjuu Pobjedi. 


Ona je dodala da su službenici banke bili dužni da provjeravaju tu dokumentaciju, konsultuju se sa pravnom službom i dostavljaju je privremenom upravniku na konačnu saglasnost, ukoliko utvrde da će se buduća transakcija obaviti u skladu sa zakonom

Terić je navela da su svi klijenti banke u vrijeme privremene uprave imali ista prava i tretman.

Nijedan klijent nije doveden u neravnopravan položaj, tako da je svaka transakcija koja je bila osnovana, dokumentovana i u skladu sa moratorijumom realizovana. Za svaku transakciju naplate kredita iz depozita postojao je dokumentovani osnov za prenos sredstava sa jedne partije na drugu, iz koje je kasnije obavljena naplata partija kredita u cjelosti ili djelimično“, saopštila je Terić.

Ona je kazala i da je Tužilaštvo nije kontaktiralo i tražilo informacije o pokrivanju kredita jednih klijenata depozitima drugih.

Gdje su nestali milioni za vrijeme prinudne uprave?

Sve vijesti