Ostvaren napredak u reformisanju javne uprave

Autor:

U procesu reforme javne uprave ostvaren je napredak u ključnim ciljevima, ocijenjeno je na današnjoj sjednici Savjeta koji prati taj proces.

Ostvaren napredak u reformisanju javne uprave Foto: Vlada Crne Gore

Sjednicom Savjeta za reformu javne uprave predsjedavao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, Zoran Pažin.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javnu uprave (MJU), na sjednici su razmatrana ključna dokumenta za praćenje reformskog procesa u toj oblasti uprave – iIzvještaji o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2016-2020. i o sprovođenju Programa upravljanja javnim finansijama 2016-2020, koji se odnose na prošlu godinu.

„Savjet je konstatovao da je u procesu reforme javne uprave ostvaren napredak u ključnim ciljevima“, kaže se u saopštenju.

Ocjenjeno da je i u narednom periodu potrebno intenzivirati dinamiku sprovođenja planiranih aktivnosti, sa akcentom na najvažnije aktivnosti procesa.

To su, kako se navodi, nastavak procesa optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi, uspostavljanje sistema upravljanja kvalitetom javnih usluga koje pruža administracija, kao i unapređenje kapaciteta javne uprave u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Kada je riječ o Programu upravljanja javnim finansijama, ocijenjeno je da je ostvaren pozitivan napredak.

„U tom smislu, navedeno je da je realizovano 47 odsto planiranih aktivnosti, i da je implementacija određenih aktivnosti bila dominantno uslovljena realizacijom projekata sufinansiranih iz EU fondova“, kaže se u saopštenju.

Savjet je, kako se navodi, posebnu pažnju usmjerio na nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz oba izvještaja, kao i na razloge za takav status realizacije i diskutovao o mjerama koje je potrebno preduzeti u cilju njihove uspješne realizacije.

Na sjednici je razmotrena i Informacija o radu Međuresorskog operativnog tima za koordinaciju u implementaciji aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za prošlu godinu.

„Konstatovano je da su aktivnosti ovog Tima doprinijele ostvarivanju postignutih rezultata“, dodaje se u saopštenju.

Sve vijesti