Hitno regulisati prekogranični otpad

Autor:

Problemi plutajućeg drvnog i ambalažnog otpada na Drini i divljih deponija u tom regionu moraju hitno biti riješeni, a lokalne samouprave u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj treba da preduzmu interventne mjere.

Hitno regulisati prekogranični otpad Foto: Mondo/ Goran Sivački

To je ocijenjeno na trilateralnom sastanku u Višegradu između ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića, ministarke za prostorno uređenje, građevinu i ekologiju Republike Srpske Srebrenke Golić i ministra zaštite životne sredine Srbije Gorana Trivana.

„Ministri su se saglasili da taj problem, koji obuhvata 13 lokalnih samouprava u tri države, mora biti hitno riješen i da su potrebne interventne mjere koje opštine u saradnji sa lokalnim preduzećima treba da preduzmu“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prvi korak biće formiranje dva radna mješovita tima koji će izaći na teren i dostaviti izvještaj sa predlogom rješavanja problema do kraja juna ove godine.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma kazali su da će prvi tim, koji će činiti stručnjaci iz nacionalnih parkova, šumski inženjeri i hidrolozi iz Crne Gore i Republike Srpske, obilaziti sliv rijeke Tare zbog velike količine drva, trupaca i plutajućeg drvnog otpada koji se nalazi u tom slivu.

Drugi tim, kako su naveli, biće zadužen za identifikaciju količina i vrsta otpada koje dolaze na hidroelektranu Višegrad slivom Drine i njenih pritoka.

„Za Crnu Goru je, u okviru aktivnosti tog tima značajan obilazak sliva Lima i mapiranje lokacija divljih deponija“, dodaje se u saopštenju.

Radulović je ukazao na važnost izmjene navika građana u vezi sa odlaganjem otpada, odnosno na podizanje svijesti o pravilnom odlaganju i unaprjeđenju kulture življenja.

On je upoznao sagovornike sa aktivnostima koje je Crna Gora preduzela u oblasti upravljanja otpadom, prvenstveno o postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda koja se grade u nekoliko crnogorskih gradova, ali i sa sanacijom deponije Vasove vode i remedijacijom industrijskog zagađenja.

"Sagovornici su kao pozitivan primjer istakli zajednički projekat opština Bijelo Polje i Priboj sa ciljem rješavanja problema 80 hiljada kubnoh metara otpada, za koji će aktivnosti započeti krajem sljedećeg mjeseca", zaključuje se u saopštenju.

Sve vijesti