Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja

Autor:

Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja, na kojem su postavljene info table, klupe i kante, obogatiće kulturnu i turističku ponudu Glavnog grada i cijele Crne Gore, saopšteno je iz Turističke organizacije Podgorica.

Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja Foto: MONDO/Jovana Delać

Direktorica TO Podgorice, Tatjana Popović, kazala je da smatra da će turistička valorizacija tog izuzetno važnog arheološkog lokaliteta umnogome obogatiti kulturnu i turističku ponudu Glavnog grada, ali i cijele Crne Gore.

Na lokalitetu su, kako je saopšteno iz TO Podgorica, postavljene info table, klupe, kante, česma i hodna staza, dok je ograda oko lokaliteta u potpunosti je renovirana.

Takođe, urađena je i dvojezična brošura o Duklji koja će biti distribuirana posjetiocima i turistima, a postavljen je i info punkt u cilju pružanja informacija i bolje evidencije posjeta.

„Na Duklji imamo svakodnevno turističke i edukativne ture domaćih i stranih posjetilaca, ona je sastavni dio obilaska Podgorice i treba da se nađe u svakom gradskom itinereru“, rekla je Popović prilikom obilaska arheološkog lokaliteta Duklja nakon uređenja mobilijarom u cilju turističke valorizacije i prezentacije.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada, Ana Medigović, kazala je da se u narednom periodu očekuje još projekata.

„Radi se i Menadžment plan za Duklju i samim tim pokazujemo da je uprava Glavnog grada mapirala Duklju kao veliki turistički i kulturni potencijal“, navela je Medigović.

Turistička valorizacija arheološkog lokaliteta Duklja jedna je od aktivnosti na EU Interreg projektu Valorizacija kulturnog i prirodnog nasljeđa u urbanim destinacijama na kraškim rijakama jadranskog sliva – RiTour prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina  – Crna Gora.