Festival "Koačela" u Kaliforniji održava se svake godine u aprilu i traje dva vikenda. Osim cjelodnevnih koncerata na nekoliko bina, tamo se ide i "da se bude viđen". Festival je takođe poznat po specifičnom "Koačela stilu" oblačenja.

Autor: