Zapadni Balkan da bude geopolitički prioritet EU

Autor:

Zapadni Balkan treba da bude geopolitički prioritet Evropske unije, ali region mora da nadmaši sebe i da bude kvalitetan partner u evropskoj integraciji, saopštila je generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju Majlinda Bregu.

Zapadni Balkan da bude geopolitički prioritet EU Foto: MONDO/Mario Milojević

Ona je na neformalnom sastanku Radne grupe za region Zapadnog Balkana (COWEB), u Sarajevu istakla da je regionalna saradnja jedno od najvećih dostignuća Zapadnog Balkana.

"Do sada je donijela dvije ključne koristi, a to su stabilnost, iako često pretjerano korištena, ipak je i dalje ključna riječ za region, i jednako važne različite praktične koristi koje se odražavaju na svakodnevni život građana, kao što je, na primjer, Regionalni ekonomski prostor", rekla je Bregu.

Ona je kazala da je dug put u najavi, praćen brojnim izazovima.

"Najveći od njih je produbljivanje regionalne saradnje u ovom vremenu neizvjesnosti. S druge strane, regionalna saradnja i dalje donosi koristi s čim je saglasno 72 odsto građana Zapadnog Balkana", navela je Bregu.

Potreban je, smatra ona, snažan podsticaj sa obje strane da se uspije.

"Evropska unija je najvažnija snaga u regionu za promociju demokratije, vladavine prava, poštovanja osnovnih prava i manjina. Činjenica je da je proširenje EU imalo velikog uticaja u regionu Zapadnog Balkana", dodala je Bregu.

Na neformalnom sastanku bilo je govora i o načinima i metodama kako povećati efikasnost mehanizama regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, s obzirom da je u zajedničkom interesu i Evropske unije i regiona da se razvije dublja saradnja u Jugoistočnoj Evropi, kao i između regiona i EU, te se pri tome osigura stabilnost i bolji život njihovih građana.

Na sastanku su se okupili politički direktori Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) i predstavnici zemalja članica Evropske unije kako bi zajednički razmatrali kako najbolje iskoristiti strukturu i postignuća regionalne saradnje u Jugoistočnoj Evropi, u svjetlu procesa evropske i evroatlantske integracije.

Sve vijesti