Regionalni mehanizmi saradnje osnažuju povjerenje

Autor:

Regionalni mehanzimi saradnje osnažuju međusobno povjerenje a to direktno korespondira sa stabilnošću i napretkom cijelog regiona, kao i napretkom u procesu evropskih integracija, ocijenio je ministar vanjskih poslova, Srđan Darmanović.

Regionalni mehanizmi saradnje osnažuju povjerenje Foto: MONDO/Gordana Bojanić


On je učestvovao danas na konferenciji predsjednika parlamenata Jadransko-jonske inicijative (JJI).

„Uvjeren sam da možemo obezbijediti dalji razvoj institucionalnih potencijala i sveukupne reforme društva na temelju evropskih vrijednosti kroz kontinuirani dijalog i multilateralnu saradnju“, naglasio je Darmanović.

On je istakao da se kroz regionalne mehanzime saradnje osnažuje međusobno povjerenje, što direktno korespondira sa stabilnošću i napretkom cijelog regiona, kao i progresom u procesu evropskih integracija.

Darmanović je poručio da su aktivnosti Crne Gore u okviru aktuelnog predsjedavanja Inicijativom na liniji dobrosusjedske politike i posvećenosti regionalnoj saradnji.

“U tom kontekstu, naveo je da smo posebnu pažnju posvetili projektnoj dimenziji rada Inicijative, naročito u domenu saobraćajne i energetske infrastrukture, održivog razvoja i zaštite životne sredine, kao I kulture i saradnje između univerziteta u regionu.
Darmanović je rekao da je zadovoljan što Crna Gora u ovom trenutku predsjedava i Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

“Crna Gora je posvećena realizaciji aktivnosti i programa agendi oba predsjedavanja, što potvrđuje snažno opredjeljenje naše vanjske politike ka multilateralnim oblicima saradnje”, kazao je Darmanović.

Sve vijesti