Bemaks tuži, Tre Canne još bez upotrebne dozvole!

Autor:

Kompanije Bemaks podnijela je tužbu kojom traži sto hiljada eura za kamatu zbog kašnjenja sa ispunjenjem ugovora od Fablajva vezanom za zgradu Tre Canne.

Bemaks tuži, Tre Canne još bez upotrebne dozvole! Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Podgorička kompanija je u skladu sa ugovorom o isporuci betona plaćen stanovima u zgradi Tre Canne od strane Fablajva.

Ova zgrada, međutim, još nije dobila upotrebnu dozvolu pa, postoji mogućnost da će Bemaks, u skladu sa ugovorom tražiti kamate zbog kašnjenja sa ispunjenjem ugovora od Fablajva koji je izgradio ovu zgradu, piše Pobjeda.

Bemaks je čim je prva presuda kojom je Fablajv platio 16,5 hiljada eura za kamatu postala pravosnažna, podnio novu tužbu kojom, po istom pravnom osnovu, traži sto hiljada eura za kamatu.

To je Pobjedi potvrdio advokat ove kompanije Nikola Martinović.

Podgorički dnevnik navodi da iz Fablajva tvrde da je ugovorna obaveza ispunjena, što je tužilac prihvatio preuzimanjem stanova i predajom trećim licima, zbog čega traži da se kao svjedok sasluša zastupnik Bemaksa kako bi potvrdio da li su ključevi ovih stanova preuzeti.


Iz Bemaksa nisu negirali da su stanovi preuzeti, ali su ukazali da ugovor nije ispunjen sve dok zgrada ne dobije upotrebnu dozvolu i ne bude priključena na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Upotrebna dozvola za zgradu Tre Canne, u smislu Zakona o izgradnji objekata, ne postoji, ali su svi stanovi i poslovni prostori u objektu u upotrebi na osnovu dozvola dobijenih od nadležnih državnih i opštinskih organa, potvrdila je zastupnica Fablajva Nela Anđušić.

On je objasnila da ukoliko su u Bemaksu smatrali da nisu ispunjene ugovorne obaveze, trebalo da odbiju preuzimanje stanova, prenosi Pobjeda.

Podgorički dnevnik navodi da u postupku koji je pravosnažno okončan, a koji se vodio po istom pravnom osnovu, iz Fablajva su tvrdili da su na račun kašnjenja na Bemaks prenijeli još jedan stan, navodeći da je dokaz da upotrebna dozvola nije uslov za upis prava svojine to što je Bemaks upisan kao vlasnik svakog stana koji je dobio.

Ugovorom između ove dvije kompanije bilo je predviđeno da za isporuku deset hiljada kubika betona Bemaks dobije sedam stanova ukupne površine 407 kvadrata, po cijeni od tri hiljade eura po kvadratu.

Fablajv je, ukoliko ne preda stanove do janura 2012, odnosno kraja 2013, kako je kasnije utvrđeno, bio dužan da isplati cjelokupan iznos za isporučeni beton.

Ugovorena je kamata od šest odsto na godišnjem nivou, počev od dana svake pojedinačne ispostavljene mjesečne fakture do konačne isplate duga.

Bemaks je isporukom betona trebalo da stekne pravo da bez saglasnosti prodavca uknjiži svoje pravo svojine, prenosi Pobjeda.

List navodi da s obzirom na to da je u ugovoru navedeno da će se konačan obračun međusobnih potraživanja obaviti nakon dobijanja upotrebne dozvole za zgradu i primopredaje nepokretnosti, privremeno rješenje o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koje je objekat dobio, za Privredni sud ne predstavlja uslov za valjano izvršenje obaveze tuženog, stoji u obrazloženju presude kojom su Bemaksu prvi put dosuđene kamate zbog neispunjenja ugovora.

Tri zgrade objekta Tre Canne završene su i useljene u martu 2013. godine ali Fablajv već godinama ne uspijeva da dobije upotrebnu dozvolu od budvanske opštine zbog duga za komunalije od 6,5 miliona eura.

Tagovi:
Sve vijesti