Smjena dekanice Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

Autor:

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, juče je razriješio dužnosti dekanicu Fakulteta za turizam i hotelijerstvo prof. dr Tatjanu Stanovčić, zbog, kakko su naveli neizvršavanja odluka nadležnih organa Univerziteta.

Smjena dekanice Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Foto: MONDO/Mladen Stojović

Profesorica Stanovčić, kako je rekla za Pobjedu, bila je iznenađena odlukom o razrješenju.

“Nijesam bila upoznata o održavanju sjednice Upravnog odbora, niti sam imala bilo kakvu najavu o mogućnosti razrješenja. Posebno sam iznenađena obrazloženjem koje sam pročitala na portalima. Odgovorno tvrdim da nijesam prekršila zakon i Statut Univerziteta. Nijednim postupkom nijesam dovela u pitanje zakonitost poslovanja Fakulteta što se da lako provjeriti”, navela je.

Takođe, kazala je da je zatečena tvrdnjama o navodnoj alarmantnoj situaciji na fakultetu.

“Tim prije što smo u decembru 2018, na kraju semestra, na zajedničkom sastanku uprave, studenta povjerenika i predstavnika studenata studijskih programa, razgovarali o svemu, kada su studenti istakli vidan napredak po mnogim pitanjima koja se tiču Fakulteta. Uzimajući u obzir sve navedene činjenice, smatram da je iza svega ovog neka druga pozadina, odnosno da nijesam razriješena iz razloga koje sam pročitala u medijima. Posebno sam neprijatno iznenađena i posebno je simptomatično što je vijest o mom razrješenju prvo dospjela u medije, a ja još nijesam o tome obaviještena zvanično”, rekla je profesorica.

Iz Univerziteta su objavili da je dekanica Fakulteta za turizam i hotelijersvo razriješena dužnosti, i na prijedlog retora dr Danila Nikolića, za koordinatora ovog fakulteta imenovana je prof. dr Đurđica Perović.

"Profesorica Stanovčić je razriješena dužnosti zbog neizvršavanja odluka nadležnih organa Univerziteta i nepostupanja u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore. Za koordinatora daljim radom Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i organizaciju izbora za dekana, na predlog rektora Nikolića, imenovana je prorektorica Univerziteta Crne Gore prof. dr Đurđica Perović", saopšteno je iz UCG.

Za razrješenje Stanovčić glasalo je 13 od prisutnih 14 članova Upravnog odbora.

Kako se navodi iz odluke o razrješenju zaključuje se da Stanovčić nije na adekvatan način raspolagala imovinom Fakulteta koju je ovoj ustanovi ustupila opština Kotor, a koju su izdavali u podzakup.

Sporna su tri ugovora o podzakupu iz 2017 sa Montefarmom, firmom Karaman d.o.o. Kotor i Podcafe F&B d.o.o. Podgorica. Navodi se i da je postupak sproveden bez prethodne saglasnosti organa Univerziteta, a u dostavljenoj dokumentaciji nema dokaza o sprovedenoj proceduri izbora podzakupca, u skladu sa zakonom.

Dekanici na teret stavljaju i da Upravni odbor nije obavijestila o interesovanju Studentskog vijeća ovog fakulteta za prostor u kojem se nalazi apoteka Montefarm“, te da je ona postupila protivno odlukama ovog tijela kada je zaključen ugovor o izdavanju prostora Montefarmu.

U odluci se, kao razlog razrješenja, ističe i da su Studentsko vijeće ovog fakulteta i Studentski parlament UCG, ukazivali na alarmantnu situaciju na Fakultetu, koja se ogleda u neredovnosti nastave, nepoštovanja akademskog kalendara i utvrđenih ECTS kataloga, povredi prava studenata zbog nepoštovanja pravila studiranja, dugog čekanja na završetak osnovnih administrativnih procedura, izostanka adekvatne stručne prakse, te izostanka komunikacije uprave Fakulteta sa predstavnicima studenata, u dužem periodu od pola godine…

Sa druge strane, nezvanični sagovornici Pobjede tvrde da je pozadina smjene dekanice navodna namjera Univerziteta da poslovni prostor u Starom gradu ustupi za suvenirnicu, ali u tom poslovnom aranžmanu nijesu imali podršku Stanovčić. Radi se o poslovnom prostoru u kojem se već decenijama nalazi apoteka Montefarma, u zgradi čiji je vlasnik opština Kotor bez čije saglasnosti taj prostor ne može da se izdaje. Opština prihod od izdavanja ustupa Fakultetu.

U skladu sa odlukom Skupštine opštine Kotor iz 2001. godine, na osnovu koje je sačinjen ugovor o zakupu između UCG i opštine Kotor, bez plaćanja naknade, ustupljeni su prizemlje sa ulaznim i pomoćnim prostorom, prvi, drugi i treći sprat i potkrovlje.

Sve vijesti