Razmatraju otvaranje javne kuhinje u Ulcinju

Autor:

Predsjednik opštine Ulcinj Ljoro Nrekić, tokom radne posjete ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića tom gradu, saopštio je da razmatra mogućnost pokretanja javne kuhinje za najugroženije građane.

Razmatraju otvaranje javne kuhinje u Ulcinju Foto: PR Služba za odnose sa javnošću

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja su kazali da je tokom posjete razmotrena mogućnost razvijanja novih socijalnih usluga u Ulcinju, Dnevnog boravka za stare i kriznog centra za žrtve nasilja u porodici ili osoba u socijalnom riziku.

Kako se navodi, prošle godine za socijalna davanja iz državnog budžeta za opštinu Ulcinj opredjeljeno je 1,7 miliona EUR.

Purišić je kazao da je Ministarstvo spremno da pomogne osobama i porodicama koje su u riziku od siromaštva, u skladu sa propisima koji uređuju tu oblast.

Kako su naveli iz Ministarstva, Purišić je posjetio i Centar za socijalni rad i razgovarao sa zaposlenima o aktivnostima i daljem razvijanju mehanizama i procedura u okviru socijalne zaštite, kako bi primjenili potrebne mjere i aktivnosti koje će biti najefektivnije za korisnike socijalnih prava.

On je istakao da je potrebna veća prisutnost stručnih radnika u zajednici kako bi promovisali socijalne politike i postojeće mogućnosti i identifikovali stvarne potrebe socijalno ugroženih korisnika.

Purišić je danas posjetio i Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, „Sirena“, u kojem boravi 33 djece za čiji boravak Ministarstvo godišnje izdvaja oko 60 hiljada EUR.

On je istakao da ta usluga bitno doprinosi boljem kvalitetu života djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, podržava njihov ostanak u porodici, podstičući razvoj i korišćenje očuvanih potencijala, razvijajući i unaprjeđujući vještine važne za svakodnevni život u skladu sa njihovim potrebama.

“Naglašeno je da je potrebno da se što skorije stvore uslovi za dobijanje licence za rad ustanove”, zaključuje se u saopštenju.

Ljoro Nrekić i Kemal Purišić Foto: PR Služba za odnose sa javnošću

Sve vijesti