I sud ga poslao na liječenje ali institucije ne reaguju

Autor:

Zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković zatražila je od Ministarstva zdravlja da hitno reaguje i obezbijedi adekvatan medicinski tretman za mentalno oboljelog maloljetnika

0
A- A A+
neuropsihijatrija, psihijatrija, psihijatar, nervi, živci, lečenje, bolnica, dom zdravlja Foto: MONDO/P. Vujić

  On je istakla da je zabrinjavajuće to što je Ministarstvo upoznato sa ovim slučajem a ništa nije preduzelo, prenijela je Pobjeda. 

Mijušković navodi da je Ministarstvo zdravlja samo konstatovalo da u crnogorskom zdravstvenom sistemu ne postoji odgovarajuća ustanova gdje bi se mogla realizovati zaštitna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja, piše podgorički dnevnik.

Zamjenica ombudsmana jekategorična da je Ministarstvo dužno da bez odgađanja dostavi izvještaj Zaštitniku ljudskih prava i sloboda o preduzetim radnjama i mjerama.

Ona je zatražila od ovog resora da preduzme sve neophodne mjere kako bi se obezbijedila zaštita mentalnog zdravlja djece, kao i njihov smještaj radi hospitalnog tretmana.

Mijušković ističe da je zabrinjavajuće što to pitanje nije riješeno uprkos tome što je ombudsman na problem ukazivao i ranije.

Prema riječima zamjenice ombudsmana, navodi Pobjeda, mentalno oboljeli maloljetnik potiče iz porodice koja nema kapaciteta da se adekvatno brine o njemu. Ona je rekla da na to “ukazuje socijalna anamneza i činjenica da je vaspitno zapušten i neadekvatno liječen“.

Na višeslojne probleme porodice, objašnjava Mijušković, ukazuju gotovo svakodnevna međusobna prijavljivanja nasilja kako roditelja prema djeci, tako i dječaka prema majci i mlađem bratu.

Dječaku je zbog ispoljenog i utvrđenog nasilja u porodici Sud za prekršaje u Bijelom Polju, odjeljenje u Pljevljima, dva puta izrekao zaštitnu mjeru obavezno psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi, ali da ništa od toga nije realizovano.

Mijušković je istakla je da neobezbjeđivanje nužne zdravstvene zaštite u vidu redovnog uzimanja terapije i obaveznog hospitalnog tretmana za maloljetnika koji je rizičan, kako po sebe tako i po svoju porodicu i šire okruženje, ne smije imati opravdanja, prenosi Pobjeda.

Zatvorenike liječe višesatnim vezivanjem?

Sve vijesti