Turistički centar Durmitor izdaje skijašnicu

Autor:

Turistički centar Durmitor sa Žabljaka pozvao je zainteresovane da dostave ponude za zakup poslovnog prostora skijašnice u naselju Motički Gaj.

0
A- A A+
Savin kuk Foto: MONDO/Danilo Jauković

  Predmet zakupa je skijašnica, odnosno mjesto za izdavanje ski opreme, površine 70 metara kvadratnih. Poslovni prostor se izdaje na period od zaključenja ugovora o zakupu do 1. maja.

Zakupac je dužan da obezbijedi minimum 250 kompleta skija i prateće opreme za djecu i odrasle, u šta spadaju štapovi, skije, cipele, kacige, kao i mašina za servisiranje skija.

Svi kompleti moraju biti u dobrom stanju i od renomiranih proizvođača, kao što su Atomic, Fisher, Elan, Head i Nordica.

Početna cijena za zakup skijašnice na javnom nadmetanju za period od petka do 1. maja iznosi četiri hiljade eura.

Prijavu za javno nadmetanje može podnijeti isključivo jedan ponuđač, odnosno preduzeće za zakup skijašnice, s tim što mora ispunjavati sve uslove propisane pozivom, u dijelu koji se odnosi na davanje u zakup skijašnice.

Pravo učešća imaju isključivo preduzeća koja uz prijavu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od hiljadu eura od ukupne početne cijene zakupa skijašnice.

Prijave se podnose do četvrtka do 14 sati, nakon čega slijedi njihovo otvaranje.

Učesnici javnog nadmetanja moraju, između ostalog, biti registrovani kao preduzeće ili preduzetnik na teritoriji Crne Gore, kao i za iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport.

Neophodno je da učesnici na nadmetanju imaju pozitivan poslovni rezultat za prošlu godinu, da dostave spisak ski opreme koju namjeravaju da korisite za vrijeme zakupa, koji će biti sastavni dio ugovorne obaveze, kao i dokaz da imaju minimum jednu registrovanu skijašnicu na prostoru Crne Gore.

Učesnik koji ponudi najveći iznos naknade biće proglašen za najpovoljnijeg i njegova će ponuda biti prihvaćena.

U najpovoljniju cijenu zakupa skijašnice biće uračunate dažbine koje se odnose na utrošak električne energije i vode, za vrijeme trajanja zakupa.

Najpovoljniji zakupac skijašnice je dužan da u roku od tri dana od donošenja odluke o izboru najboljeg ponuđača sa Turističkim centrum Durmitor zaključi ugovor o zakupu.

Sve vijesti