USVOJENO: Zakon o eksproprijaciji "prošao" u Skupštini

Autor:

Poslanici Skupštine usvojili su danas izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji.

USVOJENO: Zakon o eksproprijaciji "prošao" u Skupštini Foto: MONDO/Gordana Bojanić

Ovaj zakon predviđa da država može po hitnom postupku oduzeti privatnu imovinu i ući u njen posjed uz isplatu naknade za koju Vladina komisija procijeni da je pravična.

Za izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji glasala su 42 poslanika, dok je 13 bilo protiv.

Predlagači ovog zakona su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Nikola Rakočević i Jovanka Laličić.

Šćepanović je ranije kazala da su razlog donošenja izmjena zakona nedostaci koji su uočeni u njegovoj dosadašnjoj primjeni, a koji se prije svega odnose na neopravdano dug trajanje postupka.

Ona je navela da je novina da se u Predlogu za utvrđivaje javnog interesa navodi visina pravične naknade za nepokretnost za koju se predlaže eksproprijacija, čime se jača pravna sigurnost građana.

Građanin je, prema njenim riječima, zaštićen važećim Zakonom jer visina pravične naknade ne može biti manja od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Korisnik eksproprijacije može podnijeti zahtjev za stupanje u posjed nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, ali ne prije izvršnosti rješenja, ako je to neophodno zbog hitnosti realizacije postupka eksproprijacije ili sprječavanja nastupanja znatne štete.

Sve vijesti