Opštine nisu dobro upravljale otpadom

Autor:

U 2017. godini sakupljeno 254 523 tona komunalnog otpada sa kabastim i takozvanim "zelenim otpadom", saopšteno je nakon sjednice Vlade, koja je danas usvojila Izvještaj o sprvođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu.

0
A- A A+

vlada Foto: Vlada Crne Gore

U Izvještaju koji je usvojila Vlada na sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, a koji sadrži pregled preduzetih zakonodavnih i drugih aktivnosti, navedeno je da sakupljeni otpad čini 98 odsto procijenjene količine proizvedenog komunalnog otpada proizvedenog u prošloj godini.

Iz Vlade je saopšteno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom, kao i da je neophodno da nastave da preduzimaju aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebalo da sadrži podatke o lokacijama sa koordinatama, procijenjenim količinama otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.

"Vlada je ukazala jedinicama lokalne samouprave da je neophodno da na propisan način vode precizne evidencije o otpadu, što je njihova zakonska obaveza, te da nastave aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta, kao i da organizuju upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom", saopštili su iz Vlade.

Tokom diskusije je, kako navode, ukazao na potrebu preduzimanja dodatnih aktivnosti na podizanju svijesti građana o odlaganju otpada. Predsjednik Vlade je, kako se dodaje u saopštenju, najavio da će sa predsjednicima opština lično razgovarati na ovu temu i da će se založiti za jačanje pritiska na loalne službe kako bi bile revnosnije i djelovale efikasnije. 

Tagovi:
Sve vijesti