Bez saglasnosti o novim cijenama vode

Autor:

Iako je bilo planirano da početkom 2019. Regulatorna agencija za energetiku (RAE) da saglasnost opštinama na utvrđivanje cijene vode, rok će biti prolongiran jer nijesu ispunjeni svi zakonski uslovi, navode "Vijesti".

0
A- A A+

Ministarstvo turizma i održivog razvoja (MORT) formiralo je radnu grupu koja radi izmjene zakona o komunalnim djelatnostima kako bi se stvorili uslovi za punu primjenu regulacije, nakon što je RAE ukazala na probleme u regulaciji cijena vode.

Ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulovič "Vijestima" je kazao da se "sve više zagovara stav da se iz Zakona o komunalnim djelatnostima izdvoji dio koji se odnosi na regulisane komunalne djelatnosti (vodosnabdijevanje i upravljanje otpadnim vodama) i da se urade dva zakona - zakon o komunalnim djelatnostima (bez regulisanih komunalnih djelatnosti) i zakon o vodnim uslugama koji bi uređivao pitanja koja se odnose na regulisane komunalne djelatnosti".

“Konačan stav o tome će biti uskoro donesen i od toga zavisi kada će zakon/zakoni, odnosno njihovi predlozi biti dostavljeni Skupštini”, istakao je on.

Iz MORT-a objašnjavaju su da će se kroz nova zakonska rješenja voditi računa o sugestijama RAE, čiji će predstavnik učestvovati u radnoj grupi za izradu predloga zakona.

Izmjenama zakona o komunalnim djelatnostima iz 2016. godine, predviđeno je da RAE daje saglasnost na cijene vode koje utvrđuju opštinska preduzeća.

Sve vijesti