Iz dijaspore godišnje pola milijarde

Autor:

U Crnu Goru svake godine, iz inostranstva, građanima stigne oko 500 miliona eura

Iz dijaspore godišnje pola milijarde Foto: MONDO/Mario Milojević

Direktor Uprave za dijasporu Predrag Mitrović navodi da je 2016. godine ukupan priliv novca na osnovu doznaka iz inostranstva bio 393, 4 miliona eura, dok je prošle godine ovaj iznos bio nešto niži, oko 350 miliona.

"Napominjem da se ovdje radi samo o novcu koji pristiže bankarskim transakcijama, a procijenjuje se da bar još toliko novca dijaspora šalje svojim porodicama privatnim kanalima, bez ikakve evidencije", ističe Mitorvić.

Od dijaspore godišnje 400 miliona eura!

Prema njegovim riječima, države iz kojih stiže najviše novca uglavnom su one u kojima ima najviše crnogorskih iseljenika - Njemačka, Sjedinjene američke države, Srbija, Italija, Velika Britanija, Švajcarska.

 Mitrović smatra da se potencijal iseljenika može posmatrati sa više aspekata, odnosno da dijaspora predstavlja prirodnu društvenu i kulturnu vezu sa inostrantvom i veoma je značajan faktor u promociji i međunarodnoj afirmaciji modernog crnogorskog društva.

"Zato je nephodno ostvariti dobru komunikaciju, koordinaciju i upravljanje tim potencijalom i to je ono na čemu je Uprava za dijasporu trenutno angažovana i u okviru čega već imamo zapažene rezultate", kazao je Mitrović.

On je dodao da se o brojnosti crnogorske dijaspore može okvirno govoriti, te da tačni statstički podaci ne postoje jer su teško mjerljivi s obzirom na njenu disperziju, starost, heterogenu vjersku i nacionalnu strukturu.

"U javnosti se često može čuti stav da još jedna Crna Gora živi izvan svojih granica, što je najvjerovatnije tačno", istakao je direktor Uprave za dijasporu.

Sve vijesti