Podsticaće saradnju članica Asocijacije

Univerzitet Crne Gore (UCG) podsticaće saradnju i strateško partnerstvo članica Asocijacije univerziteta jadransko-jonske regije (UniAdrion), kako bi bila osigurana dugoročna održivost, zaštita i promocija Jadransko-jonskog basena

Podsticaće saradnju članica Asocijacije Foto: Mondo Univerzitet Crne Gore

Rektor UCG Danilo Nikolićje, na Zajedničkoj konferenciji univerziteta, privrednih komora i gradova Jadransko-jonskog regiona, koja se održava u Splitu, kazao da će fokus biti na pripremi predloga projekata koji će biti kandidovani za finansiranje iz evropskih programa „Interreg“ i „Adrion”.

On je rekao da će biti podstaknuta i izrada predloga projekata za izgradnju kapaciteta u okviru programa „ERASMUS+“ i projekata za mobilnost studenata i profesora, kao i onih za mobilnost sa ciljem pružanja radne prakse u stranim kompanijama.

Kako je kazao, aktivnosti UCG su u skladu sa Programom crnogorskog predsjedavanja Jadransko-jonskom inicijativom, za period od juna ove do maja naredne godine.

Prema njegovim riječima, akcenat je na jačanju veza između Jadransko-jonske inicijative i Evropske unije (EU).

“Time će se doprinijeti procesima proširenja i integracije”, ukazao je Nikolić.

On je dodao da će UCG, kao predsjedavajući UniAdriona, koordiniranim djelovanjem podržati razvoj prioritetnih oblasti od zajedničkog interesa za region, kao što su turizam, kultura, zaštita životne sredine, plavi rast, saradnja mladih i istraživanja i inovacije.

Kako se navodi, na konferenciji su učestvovali i direktor Instituta za biologiju mora Mirko Đurović, Aleksandar Joksimović sa tog Instituta i dekan Pomorskog fakulteta u Kotoru, Špiro Ivošević.

Tagovi:
Sve vijesti