"Snažan iskorak u pravcu očuvanja životne sredine"

Autor:

Projekat “Moje drvo” je snažan iskorak u pravcu očuvanja i unaprjeđenja stanja životne sredine u Glavnom gradu, jer na sistematski način i uz korištenje savremenih metoda objezbjeđuje uspjeh i dugoročnu održivost

"Snažan iskorak u pravcu očuvanja životne sredine" Foto: MONDO/ Filip Filipović

Iz PG biroa je saopšteno da projekat “Moje drvo” realizuju Glavni grad, kompanija Amplitudo i gradsko preduzeće Zelenilo.

Kako se navodi, kompanija Amplitudo ustupila je na besplatno korištenje vrijednu aplikaciju, dok je gradsko preduzeće Zelenilo uložilo „vanredne“ napore kako bi sve bilo moguće u najkraćem roku.

“Održavanje javnih zelenih površina u našem gradu je ozbiljan posao jer se radi o površini oko 11 miliona metara kvadratnih (m²). Imajući u vidu obim posla kao i naše navike koje nijesu uvijek onakve kakvi bi trebalo da budu, generalno stanje životne sredine u gradu je zadovoljavajuće“, kazao je Vuković.

U protekle četiri godine, kako je naveo, formirano je oko 120 hiljada m2 novih zelenih površina, usađeno više od osam hiljada sadnica, a u istom periodu napravljeno je i 18 novih dječjih igrališta.


Vuković je dodao da će Glavni grad nastaviti da ulaže u gradske parkove.

On je podsjetio da je Glavni grad usvojio niz dokumenata kojima se i legislativno uređuje ta oblast.

Prema riječima Vukovića, trebalo bi biti realan jer ti rezultati nijesu u značajnoj mjeri uticali na percepciju građana.

“Mi upravo kroz takve aktivnosti pokušavamo da ublažimo posljedice pretjerane gradnje koja je karakterisala razvoj Podgorice u proteklih deceniju i po. Takođe bi trebalo reći da sve to što smo radili u proteklom periodu nije bilo dovoljno da u značajnoj mjeri motivišemo naše sugrađane da promijene odnos prema životnoj sredini“, kazao je Vuković.

Gradska uprava, kako je rekao, u prethodnom periodu bila je pouzdan partner nevladinim organizacijama (NVO) i društveno odgovornim pojedincima i kompanijama.

Izvršni direktor kompanije Amplitudo Nenad Novović, kazao je da je ta društveno odgovorna kompanija odlučila da izradi mobilnu aplikaciju i softersko rješenje, dizajn i ostalo u vezi sa tehnološkim dijelom.

Izrada aplikacije je u završnoj, testnoj fazi i uskoro će biti lansirana.

Aplikacija će biti besplatna za download za android i za iOS operativne sisteme.

Sve vijesti