Crna Gora lider u procesu pristupanja EU

Autor:

Crna Gora je lider u ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU) i jedna od zemalja koje prednjače u ostvarivanju ciljeva iz Agende održivog razvoja do 2030. godine.

0
A- A A+
Aleksandar Drljević Foto: MONDO/Gordana Bojanić

  To je ocijenjeno na sastanku glavnog pregovarača Crne Gore sa EU, Aleksandra Drljevića i stalne koordinatorke sistema Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori, Fione Mekluni, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Drljević je zahvalio na podršci sistema UN-a Crnoj Gori u jačanju kapaciteta za pristupanje EU i ocijenio je veoma značajnom za sveukupan razvoj crnogorskog društva.

On je predstavio novi organizacioni format pregovaračke strukture koji se ogleda u formiranju Kancelarije za evropske integracije i naveo da će odlična saradnja sa sistemom UN biti nastavljena i kroz taj format.

Drljević je upoznao Mekluni sa trenutnim stanjem u pregovorima Crne Gore sa EU i podsjetio da je 31 poglavlje otvoreno, a tri privremeno zatvorena.

„Spremni smo da pređemo u novu fazu pregovora i počnemo sa zatvaranjem poglavlja, svjesni da dinamika, u skladu sa novim pristupom u pregovaranju, zavisi od rezultata u svim poglavljima, a naročito u poglavljima 23 i 24, koji predstavljaju temelj ovog procesa“, kazao je on.

Prema njegovim riječima, crnogorski građani već osjećaju koristi koje je taj proces donio tokom proteklih šest godina, iako je pred Crnom Gorom još dosta posla.

Drljević je rekao da očekuje da će napori i rezultati koje Crna Gora ostvaruje biti prepoznati od EU i nagrađeni skorim otvaranjem preostala dva poglavlja.

Mekluni je navela da je sistem UN spreman za nastavak saradnje sa Kancelarijom za evropske integracije i ukazala na jasnu povezanost Ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 i obaveza iz procesa pristupanja EU, posebno u životnoj sredini, socijalnoj politici i zapošljavanju i pravosuđu i temeljnim pravima.

„Ispunjavanje obaveza u tim poglavljima najviše doprinosi ispunjavanju ciljeva iz Agende 2030. Naš mandat u Crnoj Gori je podrška u ostvarivanju nacionalnih prioriteta, prvenstveno procesu pristupanja EU uključujući izgradnju i jačanje nacionalnih kapaciteta za taj proces“, rekla je ona.

Sagovornici su ocijenili da je Crna Gora dobar primjer saradnje Vlade i sistema UN na svim poljima i rekli da su zadovoljni programima podrške, uz spremnost da se oni nastave i intenziviraju.

Tagovi:
Sve vijesti