Šetalište Kralja Nikole u Baru dugo je oko 3 kilometra i spaja pješačkom stazom urbano jezgro najvećeg crnogorskog primorskog grada sa naseljem Šušanj.

Autor: