Kompjuter je već u stanju da raspravlja s ljudima

Autor:

Novi tip vještačke inteligencije, “spakovan“ u oblik modernog kompjutera, u stanju je da na istom nivou vodi debatu s ljudima.

Kompjuter je već u stanju da raspravlja s ljudima Foto: Promo / IBM

Kompanija IBM predstavila je u San Francisku vještačku inteligenciju, koja je u stanju da vodi smislenu debatu sa ljudima, koji su već iskusni u debatama.

Američki poslovni magazin "Fortune" navodi da je, od pojavljivanja prvih personalnih računara, bilo ljudi koji su vikali na njih, a da sada "Project Debater" - razvijan šest godina - daje mašinama priliku da uzvrate ljudima. Sam kompjuter je u obliku crnog obeliska ili monolita, nalik onom iz filma "Odiseja u svemiru 2001".

IBM je naveo da je već godinama organizovao ovakve debate između ljudi i mašine, ali samo unutar kompanije, dok je sada prvi put predstavio takvu debatu u javnosti.

Izvor: IBM Research

"Debater" je osmišljen s namjerom da primi i obradi jedno pitanje i da zatim skenira milijarde rečenica iz dokumenata dobijenih sa sajta Wikipedia, do članaka iz časopisa i vijesti, kako bi sačinio sopstvene argumente, protivargumente i zaključke, koje izgovara mirnim tonom

Inače, teme javne predstavljene debate između mašine i čovjeka bile su subvencionisanje istraživanja kosmosa i povećanje primjene telemedicine, a nijedan od "Debaterovih" argumenta nije bio unaprijed pripremljen, napominje IBM.

Iako je ova tehnologija još u ranoj fazi, predstavlja korak dalje u razvoju konverzacionih oblika vještačke inteligencije (AI).

Sve vijesti