CG preduzela mjere u slučaju masovnih migracija

Autor:

Crna Gora je kao pouzdan partner Evropske unije (EU), preduzela sve neophodne mjere kako bi se uspješno suočila sa mogućim talasom ilegalnih migracija, saopštio je danas ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić.

0
A- A A+

  Iz resornog Ministarstva je saopšteno da je Nuhodžić poručio da je potrebna tijesna saradnja svih evropskih država kako bi rizici masovnih migracija bili svedeni na minimum u interesu cijele Evrope.

“Crna Gora je kao pouzdan partner EU, preduzela sve neophodne mjere kako bi se uspješno suočila sa mogućim talasom ilegalnih migracija, ali je potrebna tijesna saradnja svih evropskih država kako bi rizici bili svedeni na minimum u interesu cijele Evrope”, kazao je Nuhodžić na sastanaku ministara regiona u Briselu.

On je podsjetio da je Vlada 2015. godine usvojila Plan djelovanja u slučaju velikog priliva migranata, koji je usklađen sa međunarodnim standardima.

“Planom su obuhvaćene lokacije mogućih prelaza na granicama Crne Gore, logistički centri, evidencija, ljudski resursi, smještajni kapaciteti, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna pomoć, transport i bezbjednosna pitanja”, rekao je Nuhodžić.

Prema njegovim riječima, formiran je Koordinacioni odbor i Operativni tim za implementaciju Plana, a donošenjem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca i Zakona o strancima dodatno je unaprijeđen normativni okvir.“Crna Gora uspostavila je sa svim susjednim zemljama zajedničke granične patrole, odlično sarađuje sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX) i dosljedno sprovodi sporazume o readmisiji”, naveo je Nuhodžić.

On smatra da je to važan korak u pravcu pristupanja EU s obzirom da nova Strategija proširenja definiše šest prioritetnih područja, od kojih se jedno odnosi na bezbjednost i migracije.

Nuhodžić je pozvao na čvršću saradnju država u suočavanju sa pitanjem ilegalnih migracija i poručio da se problem mora zajednički rješavati uz poštovanje humanitarnih standarda i ljudskih prava.

„Crna Gora je spremna da preduzme sve mjere kako bi ostvarila blisku saradnju sa susjedima, sa zemljama moguće destinacije i državama porijekla, sa ciljem što efikasnijeg suočavanja sa problemom masovnih migracija“, dodao je Nuhodžić.

Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Dimitris Avramopulos saopštio je da od zemalja Zapadnog Balkana očekuje da ojačaju kapacitete graničnih policija, smještajne kapacitete i prihvatne centre i da usklade sa pravnom tekovinom EU svoja zakonodavstva u oblastima migracija, međunarodne zaštite, vizne politike i zaštite granica.

On je naveo da Zapadni Balkan po pitanju upravljanja granicama može računati na punu podršku Evropske komisije i pomoć u finansijskom, ekspertskom i tehničkom smislu.

“Na sastanku je potvrđena posvećenost intenziviranju saradnje između država Zapadnog Balkana i EU na planu jačanja granične sigunosti, suzbijanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, kao i borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i ilegalne trgovine oružjem”, zaključuje se u saopštenju.

Sve vijesti