"Organizovani kriminal globalna prijetnja"

Autor:

Teški oblici kriminala su globalna prijetnja i u borbi protiv njih neophodno je jedinstvo nadležnih organa na nacionalnom i svih država na međunarodnom nivou, poručio je vrhovni državni tužilac, Ivica Stanković.

0
A- A A+
Ivica Stanković Foto: MONDO/Gordana Bojanić

  On je to rekao na konferenciji „Eurojust i saradnja sa trećim zemljama – iskustva i izazovi u zemljama Zapadnog Balkana“ u Podgorici, povodom godine od stupanja na snagu Sporazuma o saradnji između Crne Gore i EUROJUST-a.

Stanković je istakao da kriminal ne poznaje granice, a da oni koje se bore protiv kriminala na njima insistiraju.

„Zbog toga sam, kao jedan od prioriteta postavio zadatak jačanja međunarodne saradnje, u kojoj učešće u radu Eurojusta predstavlja jedan od ključnih mehanizama“, naglasio je Stanković.

Prema njegovim riječima, teški oblici kriminala, a posebno organizovani kriminal, predstavljaju globalnu prijetnju, pa je rad na njihovom suzbijanju zajednički zadatak svih.

"Ova borba iziskuje ujedinjenost i napore svih nadležnih organa na nacionalnom i svih država na međunarodnom nivou", poručio je Stanković.

On je ukazao da je za vrijeme njegovog mandata imenovan crnogorski tužilac za vezu, čime je Crna Gora postala dio evropske strukture.

Stanković je kazao da prisustvo crnogorskog tužioca u sjedištu Eurojusta u Hagu i neposredna saradnja sa predstavnicima pravosudnih tijela država članica Evropske unije predstavlja i privilegiju i izazov, ali i mogućnost da se Crna Gora dokaže kao respektabilan partner u borbi protiv svih oblika kriminala.

Crna Gora je, prema riječima Stankovića, pokazala da ima kapacitet i volju da se pridruži evropskoj porodici, uz razne izazove sa kojima se i država i države članice EU danas suočavaju.

„Svjesni smo da ovo opredjeljenje sa sobom nosi odgovornost, ali da je formula uspjeha u povjerenju koje nam ukazuju evropski partneri, i koje nastojimo i uspijevamo da opravdamo“, rekao je Stanković.

Ministar pravde, Zoran Pažin, kazao je da o posvećenosti saradnji sa EUROJUST-om najbolje govori činjenica da je Crna Gora odmah nakon stupanja na snagu Sporazuma imenovali državnog tužioca za vezu.

On je ukazao da su crnogorski organi prošle godine bili uključeni u četiri predmeta saradnje posredstvom EUROJUST-a, dok su 2016. godine dva predmeta bila u radu.

Pažin je saopštio je da je Zakon o pravosudnoj saradnji Crne Gore sa državama članicama EU u završnoj je fazi.

On je kazao da će u zakon biti transponovani instrumenti EU: evropski nalog za hapšenje, evropski istražni nalog, nalog za obezbjeđenje imovine, priznanje i izvršenje odluka o oduzimanju imovine ili predmeta, priznanje i izvršenje odluka o novčanoj kazni.

„Biće transponovani i priznanje i izvršenje presuda kojima je izrečena kazna zatvora ili mjere koja podrazumijeva lišenje slobode, priznanje i izvršenje presuda i odluka kojima su izrečene probacione mjere i alternativne sankcije, priznanje i izvršenje odluka o mjerama pojačanog nadzora, evropski nalog za zaštitu i saradnja sa Evropskom pravosudnom mrežom“, dodao je Pažin.

Kako je rekao, u maju je u cilju što kvalitetnije pripreme za primjenu tog zakona, koja će se primenjivati danom ulaska Crne Gore u EU, u počela realizacija trogodišnjeg programa obuka sudija, tužilaca i policijskih službenika u oblasti pravosudne saradnje.

Pažin je kazao da su završeni pregovori o paketu ugovora o pravosudnoj saradnji sa Kosovo, a inicirani sa Albanijom, i dodao da je određena kontakt osoba za pravosudnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć.

„Na osnovu navedenih aktivnosti, možemo biti zadovoljni ispunjavanjem privremenih mjerila u oblasti pravosudne saradnje“, zaključio je Pažin.

Sve vijesti