Vrhovni sud uvažio žalbu Danilovića protiv Lekića

Autor:

Vrhovni sud Crne Gore uvažio je žalbu Gorana Danilovića u sporu oko toga ko treba da bude upisan u registar političkih partija kao predsjednik "Demosa" i vratio predmet Upravnom sudu na ponovno odlučivanje, saznaje portal FOS.

0
A- A A+
Ujedinjena Crna Gora Goran Danilović Danilovic Foto: MONDO/Gordana Bojanić

  Ministarstvo javne uprave, na čijem je čelu Suzana Pribilović, odlučilo je u septembru prošle godine da će se Demos i dalje voditi na Miodraga Lekića. Time je MJU odbilo zahtjev Gorana Danilovića da se u Registru političkih partija on upiše kao predsjednik Demosa, sa obrazloženjem da je zahtjev podnijelo neovlašćeno lice.

Ovakav stav je podržao Upravni sud i odbio tužbu Danilovića, jer je podnijeta od strane neovlašćenog lica.

Međutim, sudije Vrhovnog suda nisu bile ovakvog stava, već su ukinule presudu Upravnog suda.

Sudije Radule Kojović, Vesna Vučković i Stanka Vučinić smatraju da se ne cijeni samo ko je upisan u registar, već se mora ispitati i je li lice koje je podnijelo prijavu ovlašćeno, s obzirom da su priloženi akti o odlukama organa partije.

"Odredbom člana 16 Zakona o političkim partijama je propisano da ovlašćeno lice za zastupanje partije je dužno da u roku od 30 dana od dana izvršenih promjena u Statutu i programu partije, i u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije, podnese prijavu za upis novih podataka kod nadležnog organa. Kod takve zakonske odredbe, nerazumljivi su razlozi pobijene presude da zahtjev za upis promjene podataka može podnijeti samo lice koje je već upisano u registar političkih partija. Smisao navedene odredbe u slučaju izbora novog lica za zastupanje partije jeste da je to novoizabrano lice ovlašćeno na podnošenje zahtjeva za promjenu upisa ukoliko je izabrano u skladu sa Statutom partije", stoji u presudi vijeća sudije Radula Kojovića, piše portal FOS.

Dio članova Demosa izabrao je Danilovića za svog lidera na vanrednoj Izbornoj skupštini 27. avgusta prošle godine u Mojkovcu, koju su iz Lekićevog dijela okarakterisali nelegitimnom.

Sve vijesti