Donijeta odluku o povećanju udjela države u EPCG

Autor:

Vlada je usvojila Predlog ugovora o izvršenju put opcije, kojim je predviđeno da država uplati 68,9 miliona eura za 17,25 miliona akcija Elektroprivrede (EPCG) i time poveća vlasnički udio u toj elektroenergetskoj kompaniji.

0
A- A A+

VLADA Vlada zgrada vlade Foto: MONDO/Goran Sivački

"Predlogom ugovora predviđeno je da, umjesto prve tranše u iznosu od 35,7 miliona eura za 7,83 miliona akcija, država uplati 68,9 miliona eura za 17,25 miliona dionica", navodi se u saopštenju Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Time će, kako je odlučeno u ponedjeljak bez održavanja sjednice, država već tokom maja povećati vlasnički udio u EPCG sa 57,01 odsto na 70,16 odsto umjesto na, inicijalno predviđenih, 63 odsto.

Vlada je u ponedjeljak bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenog mišljenja većine njenih članova usvojila Predlog ugovora o izvršenju put opcije i proslijedila ga Skupštini na razmatranje.

“Na ovaj način, osim što se stiče dvotrećinsko vlasništvo i odgovarajuća akcionarska prava, država već u prvom koraku praktično vraća svoj vlasnički udio u EPCG na nivo prije djelimične privatizacije i dokapitalizacije iz 2009. godine”, rekli su iz Vlade.

Preostale akcije će, prema ugovoru, preuzeti EPCG kroz mehanizam sticanja sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, i država u naizmjeničnim tranšama.

“Ugovor, takođe, predviđa mogućnost povratka na osnovni scenario isplate u slučaju da bilo koju od planiranih tranši sticanja sopstvenih akcija nije moguće realizovati”, dodaje se u saopštenju.

U poređenju sa osnovnom varijantom iz ugovora iz avgusta 2016. godine, novim ugovorom postiže se trostruko brža realizacija raskidne klauzule strateškog partnerstva i stvaraju se preduslovi za definisanje jasnih razvojnih i investicionih planova u nacionalnoj elektroprivredi.

“Takođe, ostvaruje se značajna finansijska ušteda u iznosu od oko 20 miliona eura, odnosno osam odsto vijednosti inicijalno ugovorene put opcije. Novim ugovorom potvrđuje se odgovoran odnos države prema ugovorenim obavezama”, zaključuje se u saopštenju.

Tagovi:
Sve vijesti