Priznanje za reforme sistema odbrane

Autor:

Prijem Crne Gore u NATO predstavlja priznanje za reforme sistema odbrane, čime je država ostvarila jedan od najznačajnijih spoljnopolitičkih prioriteta, ocijenio je danas Odbor za bezbjednost i odbranu.

0
A- A A+

NATO Foto: MONDO

Odbor je prihvatio izvještaje o radu i stanju u upravnim oblastima iz nadležnosti Ministarstva odbrane i o stanju u Vojsci Crne Gore za prošlu godinu.

Odbor je upoznat sa aktivnostima u izvještajnom periodu, sa posebnim osvrtom na realizaciju aktivnosti u vezi sa prijemom Crne Gore u NATO, međunarodnu saradnju u oblasti odbrane, izvršavanje misija i zadataka Vojske.

"Odbor je upoznat sa pripremama za izvršavanje obaveza iz okvira punopravnog članstva, pripremu i učešće Vojske u međunarodnim operacijama i misijama, kao i njeno osposobljavanje, opremanje i modernizaciju", saopšteno je iz parlamenta.

Ocijenjeno je da je prijem Crne Gore u NATO predstavlja priznanje dostignutog nivoa reforme sistema odbrane i ostvarenje jednog od spoljnopolitičkih ciljeva Crne Gore.

"Odbor je posebnu pažnju posvetio intenziviranoj saradnji sa NATO, međunarodnoj odbrambenoj saradnji koja je predstavljala snažan instrument podrške unapređenju odbrambenih sposobnosti, jačanju političkih odnosa sa ključnim strateškim partnerima, unapređenju regionalne saradnje i razvoju dobrosusjedskih odnosa", kaže se u zaključcima.

Imajući u vidu da su priprema i učešće jedinica Vojske u međunarodnim operacijama predstavljali najznačajniju aktivnost Ministarstva i Vojske, Odbor je konstatovao da su pripadnici Vojske, učešćem u četiri međunarodne misije i operacije uspješno izvršili zadatke u međunarodnim operacijama i misijama i da nije bilo ugrožavanja njihove bezbjednosti.

Odbor je upoznat sa Izvještajem Ministarstva odbrane o realizaciji preporuka iz Akcionog plana u vezi sa Izvještajem Državne revizorske institucije „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“.

"Konstatovano je da je kod ove revizije, kao i prethodnih izvršenih kod ove potrošačke jedinice, ostvaren profesionalan pristup zaposlenih u realizaciji preporuka, kao i da postoji dobra saradnja sa DRI u svim fazama navedenog postupka", navodi se u zaključcima.

Odbor je, kako se ističe, pohvalio popunu sistematizovanih mjesta starijeg i mlađeg unutrašnjeg revizora. "Time su stvoreni uslovi za profesionalno obavljanje većeg broja revizija, što će značajno doprinijeti jačanju sistema finansijskog upravljanja i kontrola u funkcionalnim oblastima rada Ministarstva".

Odbor je konstatovao da je Vojska Crne Gore dostigla značajan stepen operativnih sposobnosti i interoperabilnosti, cijeneći da su uspješan proces integracije u NATO i deklarisanje snaga za buduće angažovanje u međunarodnim misijama i operacijama rezultat značajnog napora Vojske tokom 2017. godine.

Odbor ukazuje na značaj nastavka aktivnosti na daljem prilagođavanju administrativnih, operativnih i materijalnih kapaciteta u cilju afirmacija jedinica Vojske u okviru međunarodnih snaga.

Odbor je podržao aktivnosti na prevazilaženju izazova koji negativno utiču na spremnost Vojske, kao što su nedostatak oklopnih borbenih vozila za pješadijske jedinice i vojnih poligona za izvođenje vježbi taktičkih jedinica i gađanja sa oruđima većeg kalibra.

"To se odnosi i na uništenje viškova vojne opreme za čije je čuvanje angažovan značajan broj pripadnika Vojske, sporo rješavanje stambenih potreba pripadnika Vojske i nepovoljnu starosnu struktura podoficira Vojske", kaže se u zaključcima Odbora za bezbjednost i odbranu.

Tagovi:
Sve vijesti