Čađenović: Stijepović je politički prevarant

Autor:

Klub odbornika Demokrata u Skupštini Glavnog grada održao je danas pres konferenciju na kojoj su predsjednik Kluba, Vladimir Čađenović, i poslanica i odbornica, Zdenka Popović, saopštili da će Demokrate bojkotovati i današnju sjednicu.

“Aktuelni nelegitimni gradonačelnik je pokazao još jednom da je klasični politički prevarant, koji ne trepne kada slaže, kao što je to slučaj sa ugradnjom posebnih vodomjera u stambenim zgradama koje posjeduju zajedničke vodomjere. Već smo javno prezentovali da je u emisiji “Živa istina” od 17.decembra 2017. godine, gostujući uoči Dana Podgorice, saopštio da je Vodovod i kanalizacija spremno da o svom trošku ugradi posebne vodomjere u stambenim zgradama gdje postoje zajednički”, saopštio je on.

Da bi tog, kako kaže, klasičnog političkog prevaranta izveli na čistac, iako već duže vremena bojkotuju rad Skupštine Glavnog grada, predložili su izmjene i dopune Odluke o javnom vodosnadbijevanju na teritoriji Glavnog grada, kojima smo tražili da obaveza ugradnje vodomjera bude o trošku ovog privrednog društva, dakle besplatno za građane stambenih zgrada koje imaju zajedničke vodomjere i koji po sada važećoj odluci moraju sami finansirati ugradnju vodomjera u svom stanu, a najčešće je slučaj da ugrađuju po dva ili tri vodomjera zbog postojanja više vertikala vodovodne instalacije u istom stanu.

“Uoči sjednice koja će se danas održati stiglo je i Mišljenje aktuelnog, ali ne još zadugo gradonačelnika, kojim predlaže da se naš predlog izmjena i dopuna odbije, te da je potrebno uraditi dodatna anketiranja građana i dodatne analize, kao i da za ovaj posao nema novca u Budžetu Glavnog grada za ovu godinu. Zato su majski lokalni izbori prava prilika da jednom za svagda ove političke prevarante pošaljemo u ružnu prošlost ovoga grada i ove države“, istakao je Čađenović.

Zdenka Popović je obavijestila javnost da je Klub odbornika Demokrata u Skupštini Glavnog grada podnio nekoliko amandmana na Predlog odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za bespravne objekte i na Predlog odluke o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta za sve koji legalno grade stambene, poslovne ili stambeno-poslovne objekte. Gospođa Popović je najprije tražila odgovor od nadležnog organa da pojasni građanima – koji su to objekti koji se računaju da su bespravno izgrađeni i koji kao takvi ulaze u proces legalizacije; od koje godine se računa da je počela nelegalna gradnja; i da li objekti koji su građeni od 1950-1980 godine ulaze u proces legalizacije?

“Što se tiče samih predloga odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, nije uvažena nesporna činjenica da je velika većina građana gradeći stambene objekte osnovnog stanovanja ulagala iz sopstvenih sredstava djelimično ili potpuno u komunalnu infrastrukturu. Predlog Demokrata je da svi oni koji su iz sopstvenih sredstava ili iz doprinosa gradeći svoj objekat gradili i komunalnu infrastrukturu plate naknadu umanjenu za svoje učešće u izgradnji iste”, smatra ona.

Popović je navela i da je nesporna činjenica da je Gradonačelnik Glavnog grada donio odluku da visokim funkcionerima i imenovanim licima riješi stambeno pitanje po povlašćenim uslovima ako time rješavaju pitanje svog osnovnog stanovanja, pa je upitala: zašto se na isti način ne bi dozvolilo i rješavanje pitanja osnovnog stanovanja svim građanima Podgorice koji su od sopstvenih sredstava izgradili stambeni objekat? „Zato je Klub odbornika Demokrata predložio da vlasnici bespravnih stambenih objekata do 100m2, kao i za prvih 100m2, ako ukupna površina objekta prelazi 100m2, plaćaju naknadu za komunalno opremanje koja će biti umanjena za 70%; za bespravne stambene objekte neto površine do 200m2 – za 50%, a za bespravne stambene objekte do 200m2, čiji je vlasnik ili član porodičnog domaćinstva osoba sa invaliditetom – za 80%.Mora se imati u vidu da vlasnici bespravnih stambenih objekata u najvećem broju pripadaju porodicama slabog imovnog stanja pa iznos naknada koji treba da plate u postupku legalizacije objekta treba učiniti realno mogućim za te porodice.

Poslanica i odbornica Demokrata je saopštila i da su odbornici Demokrata predložili da se investitorima koji legalno grade porodične stambene zgrade do 200m2 ukupne neto površine, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, odnosno kojima će stambeni objekat služiti kao objekat osnovnog stanovanja, naknada za komunalno opremanje umanji za 70%.

“Razlog za predlaganje ovih Amandmana kojima se daju povlastice vlasnicima bespravno sagrađenih objekata leži u činjenici da se legalizacija ovih objekata ne može sprovesti uz predložen iznos naknada. Sve zemlje iz okruženja su primijenile sličan koncept. Kod nas se donosi odluka koja je neprimjenljiva i zbog toga štetna za budžet Glavnog grada, jer se isti neće puniti planiranom dinamikom, zato što građani nisu u mogućnosti da plaćaju visoke troškove legalizacije objekata”, zaključila je Popović.

Tagovi:
Sve vijesti