Odlukom makedonske vlade, kao znak dobre volje prema Grčkoj, skinuli su nazive autoputa i aerodroma, koji su nosili ime Aleksandra Velikog, i nadaju se omekšavanju odnosa sa Grcima koji su blokirali pristup Makedonije NATO-u.

Autor: