Rokšped tužio Glavni grad

Autor:

Kompanija Rokšped tužila je Glavni grad jer je, kako se navodi u tužbi, pretpjela ogromnu štetu zbog neusvajanja Detaljnog urbanističkog plana Tuzi 3, zbog čega proteklih 18 godina nije mogla dobiti građevinsku dozvolu za poslovni centar

1
A- A A+
Podgorica Foto: Mondo/ Mirko Šljivančanin PodgoricaProcijenjena vrijednost spora je pola miliona eura, a kompanija traži od suda da vještaci precizno utvrde visinu pretrpljene štete, pišu Vijesti.

U tužbi se navodi da se šteta ogleda u stvarnoj šteti koju je Rokšed pretrpio zbog činjenice da je u avgustu 2000. u potpunosti izmirio 64,95 hiljada njemačkih maraka (DEM) po osnovu akontativne naplate naknade za uređenje građevinskog zemljišta.

U tom periodu gradonačelnik Podgorice bio je Miomir Mugoša.

Drugi osnov po kojem kompanija traži odštetu se odnosi na kamate za kredit uzet za izgradnju objekta. Treći osnov je na ime izgubljene dobiti zbog nemogućnosti prodaje i servisiranja vozila i pružanja usluga tehničkog pregleda u tom auto centru.

Rokšped navodi da je fer vrijednost novosagrađenog objekta 3,63 miliona eura ili 2,65 hiljada eura po kvadratnom metru i da su pored izgradnje tog objekta uložili ukupno 61,37 hiljada eura u komunalno opremanje objekta i dijela naselja Tuzi, što je trebalo da uradi Glavni grada po osnovu plaćene naknade za komunalije.

Sve vijesti