Raspisan tender za monitoring životne sredine

Autor:

Glavni grad raspisao je tender za monitoring segmenata životne sredine u Podgorici od marta ove do februara sljedeće godine, u vrijednosti od 25 hiljada eura.

0
A- A A+

Podgorica Sahat kula sat kula grad zima Foto: MONDO/Aleksandar Ivin

Iz PG Biro-a su saopštili da se ponude mogu dostaviti do 6. marta.

Oni su kazali da bi monitoringom trebalo da se prati stanje kvalitet vazduha, vode, zemljišta, biljnog i životinjskog svijeta, stepen zagađenja životne sredine i uticaj značajnih sektora na segmente životne sredine.

Na osnovu podataka dobijenih monitoringom radiće se informacija o stanju životne sredine za teritoriju Podgorice, u cilju sagledavanja sveobuhvatne situacije i informisanja javnosti.

Iz PG Biro-aa su kazali da će monitoring obuhvatiti kontrolu kvaliteta vazduha kod Tržnog centra Delta city, stadiona Budućnost, odnosno raskrsnica Bulevara Ivana Crnojevića i ulice 19. decembar, raskrsnice ulica Kralja Nikole i Crnogorskih serdara, centar Tuzi i Golubovaca i naselja Zagorič, između Piperske ulice i brijega Morače.

Ovaj program, kako su najavili, obuhvatiće i praćenje kvaliteta vazduha na jednoj lokaciji koja je izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj korišćenja ogrijevnog drveta u domaćinstvima na dati segment životne sredine.

“Kontrola se radi u cilju utvrđivanja nivoa zagađenosti vazduha i ocjene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi, životnu sredinu i klimu, kako bi se preduzele potrebne mjere u cilju zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara”, kaže se u saopštenju.

Mjerna mjesta za praćenje kvaliteta vazduha, kako se dodaje, postavljaju se za prikupljanje podataka o području gdje se pojavljuju najviše koncentacije zagađujućih materija kojima je stanovništvo direktno ili indirektno izloženo.

“To se radi u vremenskom periodu koji je značajan u odnosu na period usrednjavanja za pojedine granične vrijednosti kvaliteta vazduha ”, objasnili su iz PG Biro-a.

Kako su saopštili, mjeri se i stepen zagađenja u drugim područjima koja su reprezentativna za izloženost cjelokupnog stanovništva i taloženje teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika koji ukazuju na indirektnu izloženost stanovništva zagađenju putem lanca ishrane.

“Mjerno mjesto biće postavljeno tako da uzorak vazduha bude reprezentativan u odnosu na šire područje i to najmanje 250x250 metara kada se mjeri industrijsko zagađivanje, odnosno najmanje u dužini od 100 metara na prometnim saobraćajnicama”, zaključuje se u saopštenju.

Tagovi:
Sve vijesti