Poravnanje ili Pejović napušta KAP

Autor:

Uniprom će tražiti raskid ugovora o kupovini KAP-a, ukoliko dođe do poništenja sudskog poravnanja, zaključenog sa stečajnom upravom fabrike, u vezi sa zemljištem kod Gintaša, saopštio je vlasnik te kopanije Veselin Pejović.

0
A- A A+
Kombinat aluminijuma Podgorica, KAP, fabrika, kapija Foto: MONDO/Predrag Vujić

  On je kazao da bi pokretanje postupka za poništenje poravnanja stavilo Uniprom u nepovoljan položaj da trpi štetu bez svoje krivice. Pejović je dodao i da bi izlaskom Uniproma iz KAP-a svi bili na gubitku, najviše država, jer je podgorička fabrika jedan od najvećih izvoznika, a samim tim i značajan poreski obveznik, pišu Dnevne novine.

"S obzirom da Uniprom upravlja proizvodnjom, te da stečajna uprava KAP-a nema kapaciteta da se njome bavi, pretpostavljam da bi raskidom ugovora i izlaskom Uniproma iz fabrike došlo do gašenja proizvodnje, velike materijalne štete i otpuštanja radnika", rekao je Pejović.

Zemljište kod Gintaša, površine 5,27 hiljada kvadratnih metara, Uniprom je kupio u javnom postupku prodaje kao dio imovine KAP-a, a nakon isplate kupoprodajne cijene ispostavilo se da je ono eksproprisano od glavnog grada Podgorica, koji je na njemu izgradio ulice, parking i drugu komunalnu infrastrukturu.

To je onemogućilo Uniprom da upiše pravo svojine, pa je kompanija pred Privrednim sudom tužila stečajnu upravu KAP-a, tražeći raskid kupoprodajnog ugovora u tom dijelu i povraćaj novca.

Stečajna uprava KAP-a je u decembru 2015. odlučila da sa Pejovićem zaključi sudsko poravnanje, kojim mu vraća 2,37 miliona eura, dok zemljište kod Gintaša ostaje u svojini fabrike.

"Kako ne bi došlo do raskida ugovora u cjelini u postupku koji smo pokrenuli tužbom, odlučili smo da prihvatimo zaključenje poravnanja koje je imalo za cilj da se KAP-u vrati predmetno zemljište, a Unipromu kupoprodajna cijena. Da nije potpisano sudsko poravnanje, jasno je da bismo uspjeli u sporu, jer smo kupili zemljište koje nije bilo u faktičkom posjedu prodavca", objasnio je Pejović.

Po zaključenju poravnanja, stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić podnosi tužbu za naknadu štete kojom od glavnog grada Podgorica traži tri miliona eura, za koju još nije izrečena presuda.

Istovremeno Odbor povjerilaca KAP-a, na čelu sa zaštitnicom imovinskopravnih interesa Crne Gore Draganom Đuranović, podnijelo je Privrednom sudu prigovor na radnju Perišića, kojim pokušava da ospori poravnanje sa Unipromom, jer je zaključeno bez saglasnosti povjerilaca.

Tagovi:
Sve vijesti