Podgorica dobija novi bulevar, most i nadvožnjak!

Autor:

Evo šta će se sve graditi u Podgorici...

0
A- A A+
Podgorica.jpg Foto: Mondo/Goran Sivački

  "Jugozapadna obilaznica, vrijedna skoro 22 miliona eura, kapitalni je projekat kojim će Podgorica dobiti višestruko-modernu saobraćajnicu bulevarskog tipa, koja će povezati magistralni put Podgorica-Cetinje i Podgorica-Petrovac, čime će rasteretiti gradsko jezgro od tranzitnog saobraćaja, dobiće novi most preko rijeke Morače i nadvožnjak u zoni KAP-a, dva kružna toka i rekonstrukciju mnogih ulica", istakao je danas gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović.

Stijepović je, prilikom obrazlaganja Odluke o zaduženju Glavnog grada za realizaciju projekta saobraćajnica „Jugozapadna obilaznica“, podsjetio da je to prvi kredit u mandatu ove uprave u iznosu od 15 miliona eura, na rok otplate od 10 godina uz grejs period dvije godine.

„Kamata iznosi 3,95 odsto godišnje plus šestomjesečni EURIBOR. Prije stavljanja kredita u otplatu dogovorena je i mogućnost, ukoliko, to bude odgovaralo Glavnom gradu da se na bazi tadašnjih tržišnih uslova varijabilna kamata pretvori u fiksnu. Kredit će biti korišćen u 2018. i 2019. godini. Otplata rata i kamata počeće 2020. godine“ rekao je Stijepović.

Dodaje da sve urađene analize pokazuju da grad može da vraća taj kredit.

„To potvrđuje i činjenica da smo u posljednje dvije godine vratili 12 miliona eura kredita, a realizovali investicije u visini od blizu sto miliona eura, bez dodatnih zaduživanja“, naglasio je gradonačelnik Podgorice.

Podsjetio je da je ukupna vrijednost investicije sa PDV-om 21.726.653 eura, od čega je učešće Glavnog grada 17.226.653 eura, a učešće Vlade 4.000.000 eura.

„U saradnji sa Vladom Crne Gore u nastavili smo ranije prekinute razgovore sa MFC korporacijom oko dobijanja kredita. Nakon iscrpnih analiza od strane ove korporacije, dobili smo ponudu od istih koja je brižljivio razmatrana u organima Glavnog grada i utvrđeno da je ista povoljna sa stanovištva ročnosti i kamate. Usvajanjem ove Odluke stvoriće se i finansijsku osnova za realizaciju projekta”, istakao je Stijepović.

Obilaznica je dužine 3.621,07 m, podijeljena je na tri dionice i sadrži dva objekta – most preko rijeke Morače, dužine oko 150 m i nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 m.

“Dužina prve dionice je 1.354,20 m. Duž ove dionice, koja počinje od raskrsnice sa Cetinjskim putem, predviđena su četiri saobraćajna priključka. Dužina druge dionice je 200,80 m. Obilaznica na ovoj dionici prelazi preko mosta koji je takođe projektovan. Dužina treće dionice je 2.066,07 m. I tu je projektovan nadvožnjak u zoni KAP-a”, saopšteno je iz Glavnog grada.

Projekat Jugozapadne obilaznice predviđa i rekonstrukciju određenih ulica koje se ukruštaju ili priključuju na obilaznicu, kao i dva kružna toka.

Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda. Vodovod se na desnoj obali Morače spaja sa novoprojektovanim vodovodom duž Cetinjskog puta, a na lijevoj obali će se spojiti sa postojećim vodovodom duž magistralnog puta M-2 preko cjevovoda planiranog DUP-om „KAP”. Duž najvećeg dijela trase biće izgrađen i kolektor fekalne kanalizacije koji ide ka budućem uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, što će smanjiti troškove oba projekta.

Stijepović je kazao da su se svi preduslovi stekli da Podgorica u narednoj godini počne izgradnju tri velika, starteška projekta, koji predstavljaju investiciju od oko 80 miliona eura.

“Govorimo o Projektu izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, proširenje kanalizacione mreže i postrojenja za spaljivanje kanalizacionog mulja, zatim o Bulevaru kroz Donju Goricu I Jugozapadnoj obilaznici. Za prvi projekat vrijednosti oko 50 miliona eura smo najveći dio sredstava, kao što je poznato, već obezbijedili kroz kreditno zaduženje Vlade Crne Gore i iz donacija EU. Za projekat izgradnje Bulevara kroz Donju Goricu je završen tender I danas se potpisuje ugovor za izvođenje radova. Kroz ova tri projekta omogućićemio intenzivnu investicionu aktivnost kojim će se omogućiti da naš grad raste i razvija se”, zaključio je Stijepović.

Sve vijesti