Deklaracija: BiH protiv Pelješkog mosta

Autor:

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas u Sarajevu Deklaraciju kojom se od Hrvatske traži da obustavi gradnju Pelješkog mosta

0
A- A A+

Deklaraciju su potpisala 24 poslanika SDA, SDP, Nezavisnog bloka, SBB, Demokratskog fronta i BPS.

Nakon što je glasanje više puta ponavljano, za Deklaraciju su glasali i poslanici SDS-a, a usvojene su i dopune Deklaracije, koje je u ime Kluba SDS-a predložila predsedavajuća Kluba Aleksandra Pandurević.

Dopunama se Hrvatska poziva za rešavanje problema granice sa BiH, uz podsećanje na otežan život stanovnika obe Kostajnice zbog nerešenog problema granice te činjenicu da reka Una na 11 mesta preseca granicu BiH i Hrvatske.

U dopuni Deklaracije Hrvatska, odnosno EU, pozivaju se da obezbede uslove za infrastrukturno povezivanje BiH sa Hrvatskom i EU ubrzanjem izgradnje mosta na Savi, revitalizacijom Unske pruge te izgradnjom saobraćajnice kroz Popovo polje u okviru Jadransko-jonskog puta.

U Deklaraciji se pozivaju nadležni organi Hrvatske, odnosno EU, da bez odgađanja obustave sve radnje čiji cilj može biti umanjenje ili potpuno ukidanje suverenih prava BiH i da se hitno uključe u razgovore sa BiH radi postizanja bilateralnih rešenja u pogledu razgraničenja na moru.

Poslanici pozivaju Predsjedništvo BiH i Savet ministara da se, u slučaju da se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove deklaracije ne postignu bilateralna rešenja sa Hrvatskom, odnosno EU, preduzmu sve neophodne pravne radnje diplomatskim putem prema Hrvatskoj.

U Deklaraciji se pozivaju sve nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH na koordinaciju aktivnosti kada je reč o zaštiti suverenih prava BiH.

Sve vijesti