Promjena pola nije uslov za promjenu imena

Autor:

Zaštitinik ljudskih prava i sloboda ocijenio je diskriminatorskim postupanje službenika podgoričke policije jer jednoj transrodnoj osobi nisu omogući promjenu imena, pišu Vijesti.

Podgorički dnevnik podsjeća da se trans osoba krajem marta obratila MUP-utražeći promjenu imenau drugo koje se percipira kao namijenjeno suprotnom polu, što je odbijeno.

Službenica MUP-a obrazložila je odbijanje zahtjeva nedostatkom medicinske dokumentacije o promjeni pola. Ona je trans osobi tada rekla da može da dobije rodno neutralno ime.

 Iz MUP-a je tada objašnjeno da „crnogorski državljanin može dapromijeni ime iz muškog užensoi obratno jedino uz dokaz iz zdrastvene ustanove da je hiruški promijenio pol“, i da je to jedini relevantan dokaz.

Iz kancelarije Zaštitinika ljudskih prava i sloboda obrazloeno je datrans osobe uključuju i osobe koje ne žele da se podvrgnu operativnom zahvatu promjene pola. „Koncept rodnog identiteta pružamogućnost razumijevanja da pol koji je dat prilikom rođenja ne mora korespondirati sa unutrašnjim i individualnim shvatanjem roda i rodnog izražavanja“, navodi se u objašnjenju Ombudsmana, prenose Vijesti.

Zaštitnik je naveo i da se medicinskom dokumentacijom ne može usloljavati građansko pravo kakvo je promjena imena. On je u reagovanju preporučio MUP-u da u svim budućim slučajevima postupa po Zakonu o ličnom imenu, Zakonu o zabrani diskriminacije i Zakonu o ravnopravosti polova.

Tagovi:
Sve vijesti